Europese aanpak van invasieve exoten

14 Februari 2020

Europese aanpak van invasieve exoten

Europese aanpak van invasieve exoten voor instandhouding inheemse biodiversiteit en eco-systeemdiensten artikel van Lisette De Hoop en Rob Leuven (Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht – maart 2017)   In de Europese Unie (EU) neemt het aantal exoten exponentieel toe en veroorzaken invasieve soorten toenemende problemen voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Een EU-verordening van 2017 voorziet in vergaande maatregelen om de introductie, vestiging, verspreiding en ongewenste effecten van invasieve exoten te voorkomen of beperken. Sinds kort zijn deze maatregelen van kracht voor 37 soorten. De komende maanden is er daarom veel werk aan de winkel voor overheden, natuur- en waterbeheerders, onderzoekers en andere belanghebbenden. Wat betekent de eerste Unielijst met invasieve exoten voor het Nederlandse natuurbeheer en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?   https://www.researchgate.net/publication/315713457_Europese_aanpak_van_invasieve_exoten_voor_instandhouding_inheemse_biodiversiteit_en_ecosysteemdiensten_Tijdschrift_Natuurbeschermingsrecht_1_1_5-10