De Landgenoten

03 Juli 2017

De Landgenoten

TOEGANG TOT LANDBOUWGROND VOOR VERANTWOORDE LANDBOUW  

 De Landgenoten wil gemene gronden, ook bekend als the commons, weer bestaansrecht geven.

De Landgenoten is een coöperatieve vennootschap die grond ter beschikking stelt van boeren. Net als vroeger bestaan er enkele afspraken om de schaarse landbouwgrond te mogen gebruiken. De boeren moeten verantwoord, zoals biologisch, werken, in eigen omgeving crowd funding opzetten en lid worden van de stichting. De boer betaalt huurgeld voor het gebruik van de grond. De Landgenoten is een burgerinitiatief  dat boeren vrije toegang tot landbouwgrond wil geven. Ze sensibiliseren de overheid  en de media. Ze verwerven de gronden door aankopen of door schenkingen.

Om De Landgenoten op te zetten waren er zeventien initiatiefnemers die de handen in elkaar sloegen. Ze willen boeren die aan verantwoorde landbouw doen een loopbaanlange zekerheid geven om hun grond te kunnen bewerken. Ze richten zich naar startende boeren, landbouwbedrijven met generatiewissel, boeren in omschakeling en aandeelhouders, want de Landgenoten moeten huuropbrengst hebben van honderd hectare om dividenden te kunnen uitbetalen. In 2016 hadden ze al achthonderd aandeelhouders en honderd schenkers. En dat voor een initiatief dat in 2014 gestart is. Eén aandeel kost tweehonderdvijftig euro en je kunt maximaal twintig aandelen kopen.

Pilootprojecten

De eerste twee jaren zijn er pilootprojecten opgezet:  het Vlinderveld CSA in Zemst met biologische goenteteelt, het Open Veld en het Grote Open Veld waar samenwerking is tussen drie boeren met fruitbomen, granen, aardappelen, bloemen, koeien, schapen en andere dieren. Verder nog De Groentelaar waar twee jeugdvrienden samen biologisch groente telen en aan akkerbouw doen,  Hoeve in de Zon met o.a. hoogstamfruit, en het Wijveld met CSA en zelfoogst door de klanten.

De Landgenoten maakt geen scheiding tussen landbouw en natuur. Ook gangbare boeren die milieuvriendelijk werken zijn welkom. Zo steunt De Landgenoten Hoeve in de Zon die dubbeldoelkoeien, akkerbouw en hoogstambomen hebben. Ze gaan zorgzaam om met hun oogsten en doen aan kringloop met resten, bij voorbeeld gaat de pulp van de suikerbieten naar het vee. Ook verbreden ze hun landbouwactiviteiten door mensen uit de omgeving bij het bedrijf te betrekken. Geïnteresseerden konden peter en meter  worden van een boom in de boomgaard.

In juli 2017 reikte Vera Dua namens GroenPlus de Groene Pluim uit aan de Landgenoten.

 

www.delandgenoten.be

Rita Van de Voorde