De geheime band tussen mens en natuur

24 Augustus 2020

De geheime band tussen mens en natuur

Over de hartslag van bomen, onze zeven zintuigen en de vraag of planten bewustzijn hebben. boek van Peter Wohlleben (Lev. – 240 pags – april 2020) Sinds Peter Wohlleben in 2015 “Het verborgen leven van bomen” uitbracht, is hij wereldwijd bekend. Bomen zijn intelligente wezens, bepleitte hij in dat boek, en ze kunnen met elkaar communiceren. Het leverde hem evenveel fans als criticasters op. Hij zou planten en bomen te veel menselijke eigenschappen toedichten en een romantische kijk op de natuur aan overhouden. Met zijn nieuwe boek geeft hij zijn tegenstanders nog wat meer munitie. In dit boek “De geheime band tussen mens en natuur” , neemt ons mee naar een prachtige wereld waar de mens niet superieur is, maar een deel van de natuur, zoals elke plant en elk dier. Hebben mensen net als sommige dieren een zesde zintuig voor gevaar? Is het mogelijk dat ons reukorgaan superieur is aan de speurneus van de hond? Hoe kan het dat ons immuunsysteem op de kleuren en de geur van het bos reageert? En omgekeerd: kunnen bomen ademhalen? Is er zelfs een soort hartslag bij ze meetbaar? En moeten we planten misschien als intelligente wezens beschouwen?Opnieuw opent Peter Wohlleben ons de ogen aan de hand van de recentste wetenschappelijke inzichten en zijn eigen ervaringen over verbazingwekkende natuurverschijnselen. En hij laat ons zien dat de mensen in veel opzichten nauw verweven zijn met de natuur. Peter Wohlleben (1964) studeerde bosbouw en werkte meer dan 20 jaar bij bosbeheer in het Rijnland. In 2006 nam hij ontslag om zijn ideeën over ecologie in de praktijk te kunnen brengen, en werd boswachter van een gebied van 1200 hectare in de Eifel. Hij schreef inmiddels meerdere boeken over het bos, dieren en natuurbehoud.