COVID-19 en biodiversiteit

31 Maart 2020

COVID-19 en biodiversiteit

COVID-19 EN BIODIVERSITEIT Literatuur in de aanloop naar ons Congres   Het corona Covid-19 confronteert ons met een mondiale gezondheidscrisis. Het spreekt voor zich dat er naar het ontstaan van die pandemie wordt gezocht. De relatie tussen natuur en het virus is vrij duidelijk. In hoeverre is de teloorgang van de biodiversiteit oorzaak van de uitbraak van de epidemie? Of mogen we de link tussen beiden niet als oorzaak-gevolg zien. In ieder geval is het duidelijk dat we onze relatie met de natuur moeten herzien en dat de mens niet boven de natuur staat, maar er gewoon een deel(tje) van is. Anders gaan leven met die natuur is dan ook dringend noodzakelijk.  Hierna volgen 5 artikels die dieper ingaan op het vraagstuk van Corona en biodiversiteit. Allicht volgen er nog meer. Met deze artikels ben je al behoorlijk mee met dit actueel vraagstuk. Aangewezen in de aanloop naar het Congres Biodiversiteit van oktober 2020 van GroenPlus. Een rapport van WWF Italië illustreert de link tussen pandemieën en biodiversiteit (WWF - Isabella Pratesi). Gebruik geen pandemie om het verlies aan biodiversiteit aan de kaak te stellen (EOS – Olivier Honnay)). Covid-19 is geen eenmalige tegenvaller: we moeten onze relatie met de natuur herzien (Knack – Myriam Dumortier). Wat deze crisis duidelijk maakt , is dat de mens niet boven de natuur staat (Knack – Dirk Draulans). Waarom we ons moeten voorbereiden op nog meer coronavirussen (Knack – Dirk Draulans). Om de moed er in te houden kan je tenslotte nog eens surfen naar website van Greenpeace: Hoe het antwoord op de Covid-19-crisis onze samenleving veerkrachtiger en rechtvaardiger kan maken.https://www.greenpeace.org/belgium/nl/story/9799/hoe-het-antwoord-op-de-covid-19-crisis-onze-samenleving-veerkrachtiger-en-rechtvaardiger-kan-maken/    Een rapport van WWF Italië illustreert de link tussen pandemieën en biodiversiteit Verscheen in WWF;: 30/03/2020 Covid-19 confronteert ons en de wereld met een mondiale gezondheidscrisis, onverwacht en op ongeziene schaal. Vandaag is onze gezondheid de absolute prioriteit, om het verlies aan mensenlevens dat verloren gaat zoveel mogelijk te beperken. Naast deze prioriteiten op korte termijn, zullen we op een gegeven moment ook moeten nadenken over de onderliggende factoren die de opkomst van epidemieën mogelijk maken. De vernietiging van ecosystemen en de overexploitatie van dierlijke hulpbronnen hebben een belangrijk aandeel in het ontstaan van deze ziekten. Dat blijkt uit een recent door WWF Italië gepubliceerd rapport ons aan. In een inleiding op het rapport, geeft Antoine Lebrun, een korte schets. https://wwf.be/nl/blog/een-rapport-van-wwf-italie-illustreert-de-link-tussen-pandemieen-en-biodiversiteit/   Het volledige rapport van WWF kan je downloaden via de website“Ecosystem destruction and the rise of pandemicsProtect human health by biodiversity.” (31 pgs). By Isabella Pratesi   Gebruik geen pandemie om het verlies aan biodiversiteit aan de kaak te stellen Verschenen in EOS Wetenschap : 31 maart 2020 Olivier Honnay (conservatiebioloog aan de KU Leuven). Nogal wat commentatoren zien een duidelijk verband tussen de uitbraak van de coronapandemie en het verlies aan ecosystemen en biodiversiteit. Hoe plausibel is dat verband? En leidt minder biodiversiteit steeds tot meer infectieziektes bij de mens? De belangrijke vraag die hierbij aansluit is of in natuurlijke en heel biodiverse ecosystemen de talrijkheid van mogelijke ziekteverwekkers voor de mens (of op zijn minst de mogelijkheid tot transmissie) niet zeer laag, of zelfs nul is. En omgekeerd, of door afname van biodiversiteit door menselijk toedoen in de nog overblijvende ecosystemen de risico’s op de uitbraak van ziektes bij de mens toenemen. Twee hypothesen zijn hier mogelijk. De eerste is de amplificatiehypothese. De tweede hypothese is de verdunningshypothese. Wie wil weten hoe het afloopt kan het artikel lezen op https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/gebruik-geen-pandemie-om-het-verlies-aan-biodiversiteit-aan-de-kaak-te-stellen   Covid-19 is geen eenmalige tegenvaller: we moeten onze relatie met de natuur herzien Verschenen in – Opinie Knack: 27/03/2020 Myriam Dumortier (docent bos- en natuurbeleid aan de Ugent en lid van de denktank Oikos). In dit artikel verduidelijkt Myriam Dumortier waarom Covid-19 geen eenmalige tegenvaller is. “Het is één van de stuiptrekkingen van een systeem dat zijn limieten overschreden heeft, en die stuiptrekkingen worden steeds krachtiger. We bevinden ons op de Titanic en de ijsberg is zichtbaar. Het zal niet helpen om enkele wet markets te sluiten. We moeten onze relatie met de natuur grondig herzien, onze plek terugvinden als onderdeel van de natuur.“ https://www.knack.be/nieuws/belgie/covid-19-is-geen-eenmalige-tegenvaller-we-moeten-onze-relatie-met-de-natuur-herzien/article-opinion-1581297.html Wat deze crisis duidelijk maakt, is dat de mens niet boven de natuur staat Verschenen in Knack: 29/03/2020 Dirk Draulans is redacteur bij Knack Bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans neemt in deze coronatijden de verdediging op van vleermuizen en andere aspecten van onze natuur. Hopelijk noopt deze crisis tot een drastisch herzien van onze relatie met ons leefmilieu. We kunnen alleen maar winnen bij een harmonieuzer samenleven met de rest van de natuur, niet alleen door minder kans te lopen op vernietigende epidemieën, ook door het bevorderen van onze basisgezondheid. Groen is goed voor ons! https://www.knack.be/nieuws/belgie/wat-deze-crisis-duidelijk-maakt-is-dat-de-mens-niet-boven-de-natuur-staat/article-opinion-1582415.html   Waarom we ons moeten voorbereiden op nog meer coronavirussen Verschenen in Knack: 25/03/2020 Dirk Draulans is redacteur bij Knack Het heeft amper 15 genen en 27 eiwitten, terwijl de mens ongeveer 25.000 genen en 20.000 eiwitten heeft. En toch slaagt het nieuwe coronavirus - een miljardste van een meter groot - erin onze hele samenleving tot stilstand te brengen. Wat weten we over deze ongemeen efficiënte doder? https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/waarom-we-ons-moeten-voorbereiden-op-nog-meer-coronavirussen/article-longread-1580411.html