Colette Verslyppe

COLETTE VERSLYPPE

8ste plaats Vlaams Parlement

www.groen.be/colette_verslyppe

Je moet genieten van kleine dingen, zegt een spreekwoord. Lastig voor mensen die het einde van de maand niet halen.
Hun inkomen is te laag, ze leven van een uitkering of hebben een hoop schulden. Daar moet wat aan gedaan worden want
iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.
En het kan. Het begint bij een fatsoenlijk minimumloon voor de werkende mens of hogere uitkering voor wie het niet mogelijk is te werken.


“De kloof tussen rijk en arm moet kleiner. We moeten mekaar weer recht in de ogen kunnen kijken”.

Daarom, stem gewoon Groen.