Christa Grijp

CHRISTA GRIJP

9de opvolger Kamer

www.groen.be/christa_grijp

Onze manier van samenleven is het resultaat van jaren inspanningen door mensen die het goed menen, het werk van mensen die uit de geschiedenis willen leren.


Bij Groen gaat het over duurzaam ondernemen, sociale rechtvaardigheid nastreven en zorg dragen voor het milieu.


Verdraagzaamheid en solidariteit is een voorwaarde voor samenleven.