Chris Steenwegen

Chris Steenwegen

2de plaats Vlaams Parlement

[email protected] 

Al dertig jaar strijd ik voor een gezonde leefomgeving, een vitale natuur en een leefbare landbouw. Voor ik Algemeen directeur werd bi Natuurpunt, werkte ik als kabinetschef van Vera Dua, bij Vlaamse milieu-overheden en als directeur van de studiedienst van Agalev. Het klappen van de zweep, daar moet je mij dus niets over leren.

Toen ik opgroeide, maakte ik de verwoesting van de polders mee door de uitbreiding van de Antwerpse haven en de bouw van de kerncentrale van Doel. Dat liet me nooit meer los. Ik ging biologie studeren en werd een volbloed activist. Zo organiseerde ik mee een grote betoging tegen kernenergie en zette ik protesten op tegen het dumpen van kernafval in zee. 

Maar verontwaardiging moet je natuurlijk ook omzetten in positief engagement. Zeker nu. De klimaatcrisis zullen we oplossen door samen te werken met bondgenoten over de partijgrenzen heen, met burgers, de overheid, het middenveld, academici en het bedrijfsleven.

Als vader van drie bezorgde twintigers weet ik: het is tijd voor een radicale ommekeer, een krachtig klimaatbeleid en een warme samenleving. Het is nu, meer dan ooit!