Bart Caron

BART CARON

22ste plaats Vlaams Parlement

www.bartcaron.be

Levenskwaliteit voor iedereen. Evenwicht tussen landbouw en natuur. Voor kunst en cultuur. Met passie. Cultuur verenigt, schenkt ons schoonheid, ontroerende momenten, bevordert verdraagzaamheid, biedt kansen. Zo belangrijk: verenigingen, kunstenaars, musea, film, bibliotheken, fictie en informatie op radio en televisie.


In het Vlaams parlement werkte ik ook aan West-Vlaamse dossiers: de poldergraslanden, propere waterlopen, de kust, de megastallen, ...


Daarom duw ik de lijst. Maar nu vooral om onze jonge topkandidaten een duwtje in de rug te geven.