Armoederisico’s bij hoogbejaarden

23 November 2018

Armoederisico’s bij hoogbejaarden

Uit het laatste rapport van de federale studiecommissie voor de vergrijzing blijkt dat steeds minder ouderen in armoede leven

De regering moet bekommerd zijn om de arme 80-plussers en niet alleen om de arme kinderen. Dat vindt de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO). De raad doet een aantal suggesties om het risico van armoede bij hoogbejaarden te bestrijden. Ze staan in een advies dat GroenPlus-vertegenwoordiger Mieke Vogels had ingediend. Met enkele kleine wijzigingen keurde de Raad het goed.

 

Uit het laatste rapport van de federale studiecommissie voor de vergrijzing blijkt dat steeds minder ouderen in armoede leven. Men baseert zich hierbij voornamelijk op cijfers uit de EU-SILC enquêtes van 2006 tot 2017.

FAVO stelt zich vragen bij deze cijfers. Zo is het fout te denken dat het bezit van een woning altijd een netto voordeel is. Vaak zijn woningen niet aangepast aan de noden van ouderen. De kosten voor herstel, onderhoud en aanpassingen worden vaak onderschat.

Een tweede vraag die FAVO aankaart, is dat armoede niet alleen kan afgelezen worden aan het inkomen of vermogen. Er moet ook een analyse gebeuren van het uitgavenpatroon. Zo zullen zorgbehoevende ouderen dieper in de geldbeugel moeten tasten.

In haar advies vraagt FAVO de regering om een gedetailleerd rapport op te maken over het armoederisico bij hoogbejaarden (80 +ers). De regering moet ook beleidsmaatregelen nemen om te voorkomen dat de armoede en isolatie van hoogbejaarde inwoners van dit land toeneemt.

 

Via deze link kan je de adviestekst lezen (pdf):
Advies om Armoede bij Hoogbejaarden te Bestrijden en Uitbreiding te Voorkomen.