Annemie De Bie - Lievegem

Ik weet het wel zeker: een gemeente waar kinderen in alle rust zorgeloos kunnen spelen in de natuur, veilig kunnen fietsen, hun talenten ontplooien op alle vlak en uitgroeien tot kritisch volwassenen is een goede gemeente om in te wonen.
Ik wil een positief verhaal brengen: een duurzame en kwaliteitsvolle samenleving verder uitbouwen in onze mooie dorpen, voor elke ‘Lieve-ling!’
Ik wil mensen hierin verbinden. Groen is nodig; broodnodig.
Groen denken is immers de toekomst aan onze kleinkinderen schenken.