Afscheid Luc Versteylen

18 Februari 2021

Afscheid Luc Versteylen

Afscheid Luc Versteylen

Vorige week namen we afscheid van pater Luc Versteylen, 93 jaar en geveld door Corona.

Uit zijn actiegroep “De Groene Fietsers“ ontstond AGALEV, eerst als beweging, vanaf 1977 als politieke partij. Luc werd nooit lid van de partij, hij bleef bewegingsmens maar de partij bleef zijn kind. Voor Luc is Agalev niet links, niet rechts maar averechts.

Vele GroenPlussers waren waarschijnlijk bezoekers aan “De Brouwerij in Viersel” voor momenten van bezinning, stilte en samenhorigheid.

Zijn inzichten inspireerden velen en hij speelde een bezielende rol in tal van acties. Luc besefte al vroeg dat er aan de draagkracht van de aarde een einde zou komen. En dat we Anders moesten GAan LEVen. Een brandend actueel thema.

In het volgende Zilverblad, dat verschijnt half maart, kan je een verhaal lezen over ontmoetingen met de eigenzinnige tedere anarchist Luc Versteylen door Mieke Vogels.

 

Rust zacht Luc.

Wij bieden Mieke, zijn levensgezellin, en zijn familie ons diep medeleven aan.