Standpunt GroenPlus over de uitrol van het 5G-netwerk en de bijbehorende gezondheidsrisico's

06 September 2019

Standpunt GroenPlus over de uitrol van het 5G-netwerk en de bijbehorende gezondheidsrisico's

De gezondheidsrisico’s van het 5G netwerk.      

Etienne Hoeckx geeft een grondige (en erg gesmaakte) inleiding over de stand van zaken van de uitrol van 5G netwerk:

  • de belangen van de industrie (bijvoorbeeld invoering 5G betekent de nood aan nieuwe smartphones) en de belangen van de overheid (veiling brengt heel veel geld op, antennes worden door lokale overheid belast…) zijn niet min.
  • De wetenschappers zijn het eens over het feit dat de straling thermisch impact heeft en dat dit de gezondheid kan schaden. De overheid bepaalt de maximum toegelaten hoeveelheid straling en vertaalt dit in na te leven normen. Er zijn geen internationaal afdwingbare normen. Het WHO heeft (erg zwakke en verouderde) richtingswaarden voor straling. De EU laat de normering over aan de lidstaten. In ons land is die normering een bevoegdheid van de gewesten. Gevolg: in ons land zijn er anderen normen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Over de niet-thermische gevolgen (beschadiging van cellen) van straling op de gezondheid (kans op ziekte van Crohn, huidkanker, imuunziektes…) blijken er 2 kampen te zijn bij de wetenschappers. De belanghebbenden van de uitrol van 5G wuiven de waarschuwingen van ongeruste onafhankelijke vorsers (biologen, medici,…) weg, terwijl de impact op mens en dier amper in te schatten is.
  • het thema uitrol van 5G en de effecten op onze gezondheid, beroert in het buitenland meer mensen dan bij ons (cfr betoging in Amsterdam, groot congres, beiden in september). Op de site van Natuurpunt of BBL bijvoorbeeld vind je niets over de gevaren van ‘electrosmog’.

 

Mieke licht het standpunt van de partij toe:

 

- In tegenstelling tot wat vaak gesuggereerd wordt is Groen wel degelijk voorstander van technologische innovatie. We bekijken de invoering van 5G met open vizier. Ook bij 4G was er lang debat, uiteindelijk lukte de invoering ervan binnen de normen. Maar gezondheid komt voor ons op de eerste plaats. Daarbij hanteren we het voorzorgsprincipe: als een technologie gevaarlijk zou kunnen zijn voor onze gezondheid, willen we eerst zeker zijn dat ze veilig is.

Strenge normen zijn geen overbodige luxe bij de invoering van 5G. De hoeveelheid niet-ioniserende straling (elektrosmog) zal nog toenemen. Daarbij moeten we  ook rekening houden met het zogenaamde cocktaileffect van verschillende technologische toepassingen die gebaseerd zijn op stralingstechnologie: RFID, zendmasten, smartphones, DECT, slimme meters, GPS, autonoom rijdende wagens, het hele "Internet of Things".

Voor ons kan de 5G technologie dus pas ingevoerd worden na een grondig onderzoek van de gevolgen. En als het kan, voeren we 5G in binnen de huidige normen, bijvoorbeeld door 2G en 3G uit te faseren. Bovendien moeten we, waar dit technisch haalbaar is, technieken toepassen om de straling te beperken.

Ook binnen het Brussels regeerakkoord (met Groen)  komt de invoering van 5G ter sprake. Groen en Ecolo willen eerst meer duidelijkheid op de gezondheidseffecten. Ze bevestigen de huidige strenge stralingsnorm die in Brussel van kracht is. Met die norm kan 5G er niet komen tenzij andere maatregelen worden genomen (uitfaceren 2 en 3G bijvoorbeeld).

Besluit van ons boeiend debat:

  • GroenPlus was, is en blijft bezorgd over de schadelijke gezondheidseffecten van de ioniserende straling , de electrosmog. De invoering van 5G kan enkel na grondig onderzoek van de gezondheidseffecten.
  • Wij vragen de partij om vast te houden aan de strenge Brusselse stralingsnormen tot de WHO nieuwe normen vaststelt en de gezondheidsrisico’s duidelijker zijn (voorzorgsprincipe)
  • Wij vragen aan onze vertegenwoordiger in het Europees parlement om een colloquium te organiseren over de gezondheidsrisico’s van 5G. Op dit colloquium komen de verschillende wetenschappelijke visies ( enkel thermisch risico/ ook effect op cellen) in een open debat aan bod.
  • Wij vragen aan de Vlaamse fractie dat een verantwoordelijke wordt aangeduid voor de opvolging van dit dossier op Vlaams niveau. Vanuit het Vlaams Parlement dringen we aan om in te zetten op innovatie om zo transmissietechnologie met laag biologisch impact te ontwikkelen (zie ook voorstellen Duitse milieubeweging BUND)
  • Wij vragen dat onze fracties/studiedienst contact neemt met het betrokken middenveld (BBL, Natuurpunt) om rond dit belangrijk thema samen te werken.