30-09-22 Coalitie Ouderenrechten liet van zich horen

07 Oktober 2022

30-09-22 Coalitie Ouderenrechten liet van zich horen

Actie Coalitie Ouderenrechten

Op het Martelaarsplein, vlak voor het gebouw van de Vlaamse regering, is actie gevoerd door de Coalitie Ouderenrechten. Voor de vele ouderen die tijdens de pandemie het leven lieten was er een passend eerbetoon, maar er werd ook gepleit voor maatregelen om toekomstige crises beter aan te pakken.

Sinds 1890 steeg de levensverwachting elk jaar met drie maand, maar in 2020 viel die plots met 9 maand terug. Zowat de helft van de overlijdens als gevolg van de pandemie werd vastgesteld bij ouderen. Velen stierven in eenzaamheid, zonder enige ondersteuning die naam waardig en gescheiden van familie en vrienden. Daarom vond de Coalitie het nodig en zinvol hen op een symbolische plek te herdenken. En tegelijk ook hulde te brengen aan het verplegend personeel, dat vaak in erg moeilijke omstandigheden zijn taak waarnam.

Diverse sprekers, w.o. expert ouderenzorg Robert Geeraert en de Brusselse huisarts Hakki Demirkapu schetsten de problemen waarmee ze werden geconfronteerd. Namens de Coalitie Ouderenrechten bepleitte dokter Jean-Pierre Baeyens een zorgbeleid dat ouderen in alle levensdomeinen tot hun recht laat komen. Hij dacht ook aan de kort opgeleide ouderen met een kortere levensverwachting en aan de moeilijk te benaderen ouderen met een migratieachtergrond.

Naar de nabije toekomst toe luidt de vraag: hoe leveren we voortaan meer zorg met minder plaatsen en minder personeel? Dokter Baeyens hekelde ook de pensioenen die niet zijn opgewassen tegen de levensduurte. Bijna nergens in Europa zijn de pensioenen zo laag als in België. Elke oudere zou ook de kans moeten krijgen om levenslang actief te blijven.

De actie van de Coalitie Ouderenrechten werd geleid door Robert Crivit. Aan dit gebeuren nam ook een afvaardiging van GroenPlus deel.

 

Klik hier voor de fotoreportage.

walter_decoene.jpg

Verslag & foto's: Walter Decoene