2020-10-10 Wandeling in de Zegge-vallei

20 November 2020

2020-10-10 Wandeling in de  Zegge-vallei

De Zegge is het oudste Vlaamse natuurreservaat. Het grootste deel (111 ha momenteel) is eigendom van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde (KMDA) die het in 1952 aankocht. Kleinere stukken zijn eigendom van Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos. Ook belangrijk om te vermelden, u begrijpt verder waarom, dat het naast een Beschermd Landschap (1984) erkend natuurreservaat (1985) ook een Europees beschermd Natura 2000 en Vogelrichtlijngebied betreft. We treffen het met de conservator Bert en zijn collega Paul, wandelende encyclopedieën en door de beheerwerken praktijkervaren “veelweters” wat de plaatselijke fauna en flora betreft. Al vlug blijkt ook dat het heerlijk wandelen is in dit quasi stiltegebied. Het gebied is een restant van het oorspronkelijke valleiengebied van de Kleine Nete dat we in de herfst bezochten. Op deze oppervlakte heb je afwisselend heidebiotopen, laagveen, trilveen, moeras en drijvend bos. De laatste 2 zijn enkel bij een strenge winter (?) toegankelijk voor beheerwerken. Er wordt streng toegezien op de toegankelijkheid om de rust in dit gebied niet te laten verstoren. Deze werken gebeuren met inzet/behulp van mensen die het mentaal moeilijk hebben en hier een therapeutisch voordeel uit putten en zo hun terugkeer naar de maatschappij alle kansen geven. Maar ook andere vrijwilligers zijn welkom. Kijk maar eens op https://www.youtube.com/watch?v=WSp0zl--MsM en geniet van op afstand van het natuurreservaat. Ook https://www.youtube.com/watch?v=1hdw8zFtUTM is een aanrader. U begrijpt nu waarom hier 24 planten kunnen overleven die in de Rode lijst van Vlaanderen van bedreigde planten voorkomen. Dito insecten en dus vogels die hier hun voordeel mee doen. Wij konden onze bijkomende vragen afvuren bij de massa info die we tijdens onze 2,5 uur durende wandeling kregen. Geduldig stond men ons te woord. Teveel om op te noemen zal je begrijpen. De ringslang, één van de weinige gebieden waar ze nog voorkomt, kregen we niet te zien. Bij de korte regenbui die ons te beurt viel kwam het thema van de verdroging ten gevolge van de (veel) te lage grondwaterspiegel aan bod. Dit bovenop het feit dat langs één zijde, namelijk de Roerdompstraat, ten voordele van de industriële landbouw met zijn megastallen constant water wordt verpompt om de landbouwgronden 1,5 meter onder het oorspronkelijke grondpeil te houden. Bovendien worden de pompgemalen Europese subsidies ingezet. De rede voor de KMDA in de zomer van 2019 een noodkreet liet aan de Vlaamse verantwoordelijken. We zijn weer met onze beide voeten in Vlaanderen met zijn achterhaald /scheefgegroeide landbouwsysteem ten voordele van de intensieve veeteelt. Gelukkig zijn er een aantal landbouwers die zich wel houden aan de gevraagde afstand tot de beek tijdens het bemestingsseizoen. De beek die een deel van het gebied voorziet van het broodnodige water. Landbouwers die het nut van de biodiversiteit wel inzien en mee ondersteunen door o.a. ruime bloemenstroken te voorzien. Er is dus hoop op dit vlak.   Conservator Bert Veris gaf ook aan dat net omwille van het unieke van dit reservaat is dat het met de dag duurder wordt om gebied bij aan te kopen. Ook al zijn de beoogde stukken niet nuttig voor de landbouwsector, sommigen drijven de prijs wel op. Er is nog meer te vertellen en ontdekken maar de 2,5 uur zijn zo voorbij. Onze 2 C proof groepen kwamen terug samen aan het gebouw waar het onderhoudsmateriaal wordt ondergebracht, een vergaderruimte met keuken en refter is voorzien. Ook een kleine weide met 2 stuks vee dat wordt ingezet bij het beheer. We zijn nog steeds te midden van de natuur, bekomen van de verbazing en genieten van de welgekomen hapjes, drankjes en van elkaars gezelschap nu het nog kan. We zijn het eens over het feit dat je ooit eens naar De Zegge komt al zal je het dan zonder onze receptie moeten stellen. En de liefhebbers van exacte bijkomende informatie kunnen surfen naar  https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135371   Jef Schauwaers