2024, Grootmoeder aller verkiezingen

12 September 2023

2024, Grootmoeder aller verkiezingen

In 1999 vielen de verkiezingen voor het Europees, federaal en Vlaams parlement voor het eerst samen, het werd de moeder aller verkiezingen.

Ook in 2024 vallen deze verkiezingen samen, maar bovenop worden ook de lokale en provinciale verkiezingen georganiseerd. Grootouders zullen bovendien meer dan ooit de resultaten bepalen: 1 op de 5  Vlamingen is ouder dan 65. 2024 wordt de grootmoeder aller verkiezingen.

Maar wie verdedigt vandaag de ‘belangen’ van de 65+er? Wie kent de leefwereld van 1 op de 5 Vlamingen?
De voorbije decennia werden gedomineerd door de riedel ‘Vernieuwing en verjonging’; de gemiddelde leeftijd in het parlement wordt steeds lager, terwijl de gemiddelde leeftijd van de bevolking steeds hoger ligt.
Trouwens, betekent verjonging ook automatisch vernieuwing?
Momenteel is er een overaanbod aan jonge, hoog- opgeleide parlementsleden; mensen herkennen zich niet in het politiek personeel. Is het niet méér vernieuwend om iemand na een carrière in onderwijs, zorg, landbouw… naar het parlement te sturen?

‘Groen scoort bij jongeren en in veel mindere mate bij ouderen’, klinkt het vaak.
Dit klopt niet langer. De grote groep ‘babyboomers’ is ondertussen 55-plus.
Zij lagen aan de basis van de nieuwe sociale bewegingen (milieubeweging, Wereldwinkel, Vredesbeweging…). Zij waren ook de stichters van Agalev/Goen. Diezelfde generatie draagt vandaag de beweging Grootouders voor het Klimaat.

GroenPlus vraagt de pollcomités om oudere kandidaten op verkiesbare plaatsen te zetten, kandidaten die herkenbaar zijn voor ‘babyboomers’. GroenPlus engageert zich om gericht campagne te voeren; om ouderen te overtuigen om voor deze geëngageerde ‘leeftijdsgenoten’ te stemmen.
We roepen de lezers van het Zilverblad alvast op om zich kandidaat te stellen, om zich actief te bemoeien met de lijstvorming.

Onze generatie verdient in de verkozen raden een betere verdediging van haar belangen! Ouderrechten staan vaak onder druk. De enorme meerwaarde van onze vrijwillige inzet voor de samenleving wordt steeds minder gewaardeerd. Alleen wie op de arbeidsmarkt actief is telt nog mee!

 

Mieke Vogels