Houd ons voedsel gentechvrij

12 September 2023

Houd ons voedsel gentechvrij

Er liggen plannen op tafel om de huidige, strenge Europese regelgeving rond genetisch gemanipuleerde gewassen (GGO’s) te versoepelen. GGO’s zijn planten waarbij het DNA veranderd is, zodat de plant nieuwe eigenschappen krijgt. GGO’s zijn een typisch voorbeeld van ‘ecomodernisme’, van de arrogantie van de mens ook. De industriële landbouw put met zijn monoculturen de bodem uit en maakt gewassen vatbaarder voor ziekten en plagen. We bedwingen die negatieve gevolgen niet door de oorzaak aan te pakken, maar rekenen op ‘de vooruitgang’ van de wetenschap en minimaliseren de bijwerkingen.

Als GGO’s gebruikt worden in de landbouw komen ze immers ook in de omgeving terecht; wilde kruiden nemen de nieuwe eigenschappen over, wat een negatieve impact heeft op de biodiversiteit. Voor biologisch boeren wordt het dan weer moeilijk om GGO's uit hun velden te houden en te voorkomen dat ze in biologische voeding terechtkomen. Al begin de jaren ’90 werden GGO’s gepromoot als het alternatief voor het gebruik van pesticides; het antwoord ook op de wereldwijde armoede.

Het gebruik van GGO’s leidt niet tot minder pesticidegebruik. Heel wat gewassen werden gewijzigd om stand te houden wanneer ze besproeid worden met herbecides.
Maar de natuur past zich voortdurend aan. Het onkruid dat zich rond en tussen het GGO-gewas bevindt, wordt ongevoelig voor het bestrijdingsmiddel. Zo ontstaat superonkruid dat alleen kan bestreden worden door nog meer te sproeien.
Monsanto brengt GGO-gewassen op de markt die resistent zijn tegen hun eigen herbicide Roundup, met de actieve stof glyfosaat. Hoe meer van deze gewassen Monsanto verkoopt, hoe meer herbiciden ze kunnen slijten!

Wie kritiek heeft op Monsanto (producent GGO) wordt een naïeve wereldverbeteraar genoemd, verantwoordelijk voor de honger in de wereld. Om die honger uit de wereld te helpen hoeven we niet meer eten te produceren.
Er is genoeg om elke aardbewoner dagelijks 3.500 kcal aan eten te bezorgen. Alleen het voedsel geraakt niet tot bij wie honger heeft, terwijl op hetzelfde moment in het rijke westen 30% van het voedsel wordt weggegooid.

Op ggo-zaden rusten tenslotte patenten, wat eigen zaadteelt voor biologische boeren erg lastig maakt en tot schadeclaims van de patenthouders kan leiden. De macht over het hele voedselsysteem komt steeds meer in handen van enkele bedrijven, zoals Monsanto. Het voorstel om de Europese voorwaarden te versoepelen en het verplicht voorafgaand onderzoek naar de impact van het gemanipuleerd gewas te schrappen, is onaanvaardbaar en levert onze landbouw uit aan de GGO-teelt. Tegenstanders van GGO’s noemt men naïef en tegen elke vooruitgang. De geschiedenis leert nochtans dat het beter is om kritisch te zijn als de wetenschap weer eens eureka roept. Denken we maar aan de ongekende effecten bij de uitrol van asbest, PFAS…

We hebben geen GGO's nodig om onze landbouw te verduurzamen en honger uit de wereld te helpen. Agro-ecologische landbouwmethoden en de strijd tegen voedselverspilling zijn de echte alternatieven.

Teken mee de petitie ‘Houd ons voedsel gentechvrij’ die door VELT werd gelanceerd. https://velt.nu/nieuws/velt-steunt-nederlandsepetitie-tegen-gentechvrij-voedsel

 

Mieke Vogels