Zelfbewust Vlaanderen

AFLEVERING 6: EEN ZELFBEWUST VLAANDEREN

…”Het is essentieel dat we de Vlaamse identiteit complexloos kunnen beleven, onder meer via gedeelde symbolen. Tegen die achtergrond vragen we aan een groep onafhankelijke experts om op wetenschappelijke basis een Canon van Vlaanderen op te tellen. Het gaat om een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen, die zowel in het onderwijs als in het kader van inburgeringstrajecten ter ondersteuning gebruikt worden. We kijken ook uit naar een museum dat onze Vlaamse geschiedenis en cultuur voor het brede publiek ontsluit. Ook de VRT draagt bij aan de Vlaamse identiteit”

Opmerkingen :

  • Algemeen : dit is het hoofdstuk over de Vlaamse identiteit. Een uiterst kort hoofdstukje in de samenvatting, maar één met nu al verstrekkende en zichtbare gevolgen.
  • Zo is er de afgelopen maanden het tumult in de culturele sector geweest, vooral omwille van de besparing op projectsubsidies voor beginnende kunstenaars. Het protest had (een beetje) effect : daar waar er oorspronkelijk 3,4 miljoen euro zou verdeeld worden tijdens 2 ronden, zei MP Jambon – tevens minister van Cultuuur – begin dit jaar dat er 4 miljoen euro zou verdeeld worden tijdens één ronde. Afwachten dus of er een tweede ronde en bijkomend budget gevonden wordt.
  • Ook het socio-cultureel werk (met massa’s leden en vrijwilligers) wordt geviseerd. Het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk dateert pas van juli 2017 maar wordt nu al aangepast. Zo is er het spraakmakende zinnetje in het regeerakkoord dat “er geen plaats meer is voor subsidies aan initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst”. Kritische stemmen in de pers zeggen : “alsof die organisaties segregatie aanwakkeren. Het zijn net bruggenbouwers, ze detecteren drempels en kaarten discriminatie aan”. Of ook : “als elke organisatie die verwijst naar identiteit, geldt dat dan ook voor bijv. vlaams-nationalistische verenigingen ?”
  • Ook dit zinnetje in het Vlaams Regeerakkoord is spraakmakend : “De subsidietoekenning berust zonder beperking autonoom bij de Vlaamse Regering”. Nog nooit klonk het primaat van de politiek zo luid…
  • Ook de VRT kwam al op straat om te protesteren tegen besparingen. Maar het is vooral afwachten wat de impact is van de nieuwe Raad van Bestuur.
  • En de aangekondigde Vlaamse Canon ? In elk geval heel dankbaar voor vele grapjes en cartoons. Hoort Clouseau erbij ? Wat met de rol van Vlaanderen in WO II? En wat met de carnavalstoet van Aalst ? We kijken uit naar het werk van de onafhankelijke experts !