25 November 2022

10.30u -
13.00u

Waar en hoe kunnen of willen we wonen

Vlaams Parlement , 86 Leuvenseweg, 1000 Brussel

Ronde tafel

Ouderen blijven best zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen woning. Dat is sinds vele jaren de basis van het beleid op de verschillende niveaus. De meeste ouderen willen wellicht ook dat er niet te veel verandert in hun leven. Maar intussen verandert die situatie wel. Veel ouderen zijn hierop niet voorbereid en van een gericht beleid is weinig of geen sprake.  

Gevolg: veel ouderen wonen in een woning die te groot is, of niet aangepast aan hun noden en mogelijkheden, of te ver van allerlei voorzieningen voor het dagelijks leven. Niet weinigen wonen in een “gouden kooi” en oudere huurders hebben het extra moeilijk. Bij meer dan 40 procent van de ouderen biedt de huisvesting onvoldoende ondersteuning voor een zelfstandige maatschappelijke participatie.

Hoe is het gesteld met de woonsituatie van ouderen? Wat denken ouderen daar zelf over? Wat kan en moet er gebeuren? Wat mogen we verwachten van het beleid op de verschillende niveaus?     

 

GroenPlus gaat in gesprek met:

em. Luc Goossens (UAntwerpen)

Hij publiceerde over lokaal woonbeleid en is beleidsexpert 'wonen' bij de Vlaamse Ouderenraad.

An-Sofie Smetcoren (VUB)

Zij is verbonden aan de onderzoeksgroep Belgian Ageing Studies en onderzocht welke verwachtingen ouderen zelf koesteren als ze denken aan hun eigen woonsituatie.

Pascal De Decker (KU Leuven)

Hij publiceerde o.m. “Ouder worden op het Vlaamse platteland. Over wonen, zorg en ouder worden in dun bevolkte gebieden” (2018) en “Arm, oud en huurder. Woon- en zorgperspectieven van kwetsbare stedelijke ouderen.”

Praktisch: inschrijven via [email protected].

Meer informatie via 0468 13 11 73.