Aflevering 0 : Naar een samenleving in topvorm

AFLEVERING 0 : “NAAR EEN SAMENLEVING IN TOPVORM”

“Vlaanderen staat sterk. De werkloosheid is laag, de productiviteit hoog, en dankzij onze ambitie, onze veerkracht en onze creativiteit scheren we hoge toppen. Cultureel, maatschappelijk en economisch stralen we. Toch is er ook onbehagen. Samenleven in diversiteit stelt ons voor uitdagingen. En te veel mensen hebben het moeilijk om rond te komen”…”De Vlaamse regering zet alle zeilen bij om te bouwen aan een harmonieuze samenleving waarin iedereen kansen krijgt om vooruit te gaan.  De Regering doet een warme oproep aan alle Vlamingen om samen aan dit wervende verhaal te schrijven”…”Het is onze ambitie dat Vlaanderen een onbetwiste referentie wordt in het Europa van de jaren twintig. Zowel economisch als maatschappelijk richten we onze blik naar het noorden en meten we ons met samenlevingen in Nederland en Scandinavië”…”We scheppen een kader dat iedereen aanmoedigt om het beste uit zichzelf te halen en mee te bouwen aan een Vlaanderen dat schittert”.

 

Opmerkingen

  • Dit was de toon van de Regeerverklaring die MP Jan Jambon op woensdag 2 oktober 2019 in het Vlaams Parlement bracht : voluntaristisch, een laudatio op het Vlaanderen van nu, kijkend naar het Vlaanderen van morgen : we meten ons met Nederland en Scandinavië. Een warme oproep aan het warme Vlaanderen om de handen in mekaar te slagen.
  • Even daarna kwam de ontnuchtering toen de concrete voorstellen in het Vlaams Regeerakkoord bekend werden. “Geen warm Vlaanderen”, zei Groen-fractieleider Bjorn Rzoska, integendeel “hard en kil”.
  • De oppositie vroeg concrete begrotingscijfers maar kreeg ze niet. Toen die bekend werden via kranten kwamen er vooral besparingen aan het licht in o.a. het middenveld en de kinderbijslag. Investeringen in bijv. basisonderwijs moesten opgehoest worden in andere sectoren van het onderwijs.
  • De regeerverklaring is niet eerlijk. Ze oogt optimistisch en positief, maar daaronder schuilen harde maatregelen en besparingen voor kwetsbare mensen. Wat een verschil met de regeerverklaring van Bourgeois 2014-2019… Die begon met “snoeien om te bloeien”. Je kon het eens zijn of niet met de strategie van eerst snoeien en dan bloeien, maar het was tenminste eerlijk.

 

Terug naar het overzicht