Toespraak Mieke Kerstreceptie 2019

Beste vrienden,

2019 was niet altijd een even vrolijk jaar!
De verkiezingszondag kleurde zwarter dan ooit in Vlaanderen en drukte ons met de neus op de feiten:  ook Vlaanderen is in de ban van het populisme en schuwt het fake nieuws niet.

We lijden nog steeds onder het verstikkende mensbeeld dat in de jaren ’80 van de vorige eeuw door politici als Reagan en Thatcher werd geïntroduceerd. Niet de gemeenschap maar het individu staat centraal. De verheerlijking van de zogenaamde burgerdemocratie werd gaandeweg vertaald als: 'de burger heeft altijd gelijk’.Niet u maar de staat leeft boven haar stand. Jij betaalt te veel belastingen, er zijn te veel ambtenaren en de private sector kan het allemaal beter…’

Bij elk beleidsvoorstel is de eerste vraag ‘Wat betekent deze maatregel voor mijn portemonnee?’ Vragen als welke samenleving willen we creëren, past dit voorstel binnen onze ideologische waarden, leidt deze maatregel tot minder armoede en meer gelijkheid, minder klimaatopwarming, meer biodiversiteit… worden niet meer gesteld.

Politici zijn meer en meer verlamd door angst en durven geen moedige en nodige maatregelen meer nemen. Voorstellen worden door de tegenspeler niet gecounterd met inhoudelijke tegenargumenten maar met populistisch ‘portemonnee’ argumenten, de burger zal opdraaien voor de kosten… de belastingpartijen van links... Broodnodige maatregelen zoals de betonstop, het rekeningrijden, de afschaffing van de salariswagen worden aangekondigd en verdwijnen even snel weer naar de prullenmand.

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is koud en kil, bespaart op de zwaksten en op jonge mensen die hun creativiteit willen omzetten in kunst. Wat betreft klimaat ontbreekt elke ambitie.

Maar er is ook een duidelijke tegenbeweging!

De laatste COP klimaat in Madrid is mislukt maar Europa legt met de nieuwe commissie met Frans Timmermans als commissaris voor klimaat wel een ambitieus plan op tafel en wil van Europa het eerste klimaat-neutrale continent maken.

De Vlaamse minister voor omgeving Zuhal Demir maakte reeds een beschamende indruk in Madrid. Dank zij Europa zal Vlaanderen niet meer wegkomen met idiote voorstellen als ‘planepoolen’…

Met het ambitieus klimaatplan geeft Europa een antwoord aan de vele jongeren die wereldwijd op straat komen om te vechten voor hun toekomst.

Het is ongelooflijk hoe jonge vrouwen als Greta Thunberg en Anuna Dewever worden beschimpt alsof zij en niet de klimaatopwarming het probleem zijn. De bagger die deze jonge mensen over hen krijgen is onze samenleving onwaardig!

GroenPlus heeft van dag één de klimaatjongeren gesteund. In het voorjaar waren we wekelijks present op de klimaatbetogingen om onze kleinkinderen te steunen.
Al snel werd duidelijk dat we de beweging grootouders voor het klimaat niet langer mochten beperken tot GroenPlus maar een meer onafhankelijke beweging Grootouders voor het klimaat moesten oprichten.

Met Bernard Hubeau, vroegere Vlaamse ombudsman, vonden we een waardige voorzitter om de GVK te verbreden. Samen met onze Hugo Van Dienderen als co-voorzitter bouwde hij de GVK uit tot een heuse beweging, waarin ook andere ouderenwerkingen zoals OKRA, SPlus een rol spelen. Vandaag zien meer en meer lokale GVK werkingen het licht.

Kerstreceptie_2019_Hugo.jpgWe zijn als GroenPlus apetrots dat we aan de basis liggen van deze beweging. Maar we zijn ook een beetje slachtoffer van ons eigen succes. De groeiende beweging GVK neemt meer en meer tijd en energie van Hugo.

Hugo wil dan ook zijn activiteiten bij GroenPlus afbouwen en heeft ontslag genomen in het bestuur en als ondervoorzitter. Hugo zoals je de voorbije 15 jaar je schouders zette onder GroenPlus, geef je je nu voor de GVK. Zonder jou zou GroenPlus vandaag niet het warmste stukje Groen zijn, zoals Jeremie Van Eeckhout het zo mooi verwoordde. We willen je daarom niet los laten en willen je graag erevoorzitter maken van GroenPLus. De voorbije jaren deelde jij tientallen groene pluimen uit aan mensen die mee timmerden aan de weg van de ecologische beweging. Vandaag geven we jou graag een groene pluim gemaakt door Kris Fierens. Als er iemand iets betekent voor de ecologische beweging, dan ben jij het wel. Bedankt voor de vele jaren en je verdwijnt uiteraard niet, we zullen je blijven zien op onze activiteiten.

Zoals onze statuten het voorzien kan het bestuur tussen twee congressen in mensen coöpteren. In onze zeskoppig bestuursploeg wordt Hugo vervangen door Bert Verleysen, hij versterkt het bestuur met een Limburgse poot. Welkom Bert.

Zelfs al voor jij lid werd van ons bestuur was het GroenPlus oog gericht op Limburg. Voor GroenPlus staat 2020 in het teken van biodiversiteit met als hoogtepunt ons congres op 13,14 en 15 november in, jawel, het Limburgse Genk, de poort naar het nationale park Hoge Kempen.

Beste vrienden, in het eindejaarnummer van Knack stond een dubbelinterview met Jean-Pascale Van Ypersele, voorzitter van het VN klimaatpanel, en Manuel Sintobin, geoloog. De eerste geldt als ecologist en grote aanhanger van de klimaatspijbelaars, de andere als eco-modernist die vindt dat jongeren beter studeren en zoeken naar nieuwe technologieën. Interessant is dat beiden concluderen dat het probleem van de klimaatopwarming zo ernstig is dat de beide strekkingen zich niet uit elkaar mogen laten spelen en het een verhaal is van én systemische verandering én nieuwe technologieën.

Hoewel we groot geworden zijn met het ‘Rapport van de club van Rome’ dat in de jaren ’70 reeds waarschuwde voor de exponentiële groei van de bevolking, schrok ik toch even van het volgende gegeven: als we de CO2 uitstoot willen halveren tegen 2030 dan betekent dit dat we dan even veel mogen uitstoten dan in 1973, maar in 1973 leefden 3,9 miljard mensen op onze planeet en in 2030 zullen er dat 8,5 miljard zijn.
We moeten opnieuw hardop durven zeggen dat de overbevolking één van de grootste problemen is van de opwarming van onze planeet.

Mensen als Bart Dewever willen ons graag laten geloven dat je alles kan oplossen met nieuwe technologie omdat ze niet de moed hebben om de mensen mee te nemen in een positief verhaal dat hen aanzet tot anders gaan leven, anders gaan eten, anders mobiel zijn…

Het mooiste voorbeeld van het geloof in technologie is de ombouw van ons wagenpark naar elektrische wagens. Stel dat alle auto’s en vrachtwagens elektrisch zijn dan blijven er de files nog altijd, sterven nog steeds evenveel dieren onder de wielen, is er enorm veel ruimte en beton nodig om wegen en parkeerplaatsen te voorzien, is er geen plek voor extra bossen, blijft het moeilijk om aaneengesloten natuur te creëren nodig om padden, kikkers, mussen… kansen te geven.

Klimaat en biodiversiteit is als een Siamese tweeling. Moedige maatregelen als de betonstop komen én het klimaat én de biodiversiteit ten goede. Wat betreft klimaat is het 5 na twaalf, wat betreft biodiversiteit 10 na 12.

De afname van biodiversiteit willen we niet zien want het hindert nog niet. En toch. In de zomer 1999 was er geen file naar zee maar wel een voorruit vol klevende dode insecten.
In de zomer 2020 kennen we een lange file naar zee maar je komt wel aan met propere ruiten.
Jaar na jaar verdwijnen insectensoorten. Nochtans hebben zij een onmisbare ecologische functie, zoals bestuiving, ziektebestrijding en instandhouding van de wilde natuur. De voortdurende achteruitgang van onze biodiversiteit is een sluipmoordenaar. De klimaatverandering is voor veel mensen nu al voelbaar. De achteruitgang van de biodiversiteit is dat nog niet. Maar eens het zover is, kan het al te laat zijn.
November 2020 wordt in Peking de COP 2020 over biodiversiteit georganiseerd. Wat Parijs was voor het klimaat, wordt Peking voor de biodiversiteit. Te voet naar Parijs dat lukt ons nog wel maar Peking is net iets te ver voor onze 55+ benen.

Daarom organiseren we op het moment van de Peking top 13-14-15 november 2020, ons tweejaarlijks congres over biodiversiteit. We gaan op zoek naar 10 beleidsvoorstellen om het verdwijnen van soorten te stoppen en biodiversiteit te versterken. We willen een positief verhaal schrijven over hoe het anders en beter kan en mensen meenemen in een verhaal over anders gaan leven.

Het congres wordt ook een belevingsmoment waar we ook partners, vrienden, leden van Jong Groen.. uitnodigen om mee te discussiëren of deel te nemen aan de randactiviteiten over biodiversiteit zoals wandelingen, een bezoek aan een bioboerderij… We skypen met Peking. Bart Staes, Chris Steenwege, Petra De sutter en Mieke Schauvliege werken mee aan het congres. We openen het congres met een lezing door Dirk Draulans die de cadans er zal inbrengen. Het volledige programma vind je op onze site. Voormalig minister voor leefmilieu Vera Dua is de gastvrouw op het slotmoment zondagmorgen.
Je kan vanaf nu inschrijven, wees er snel bij er zijn maar 140 slaapplaatsen.

In voorbereiding op dit congres organiseren we ook allerlei biodiverse activiteiten. Ook die kan je vinden op de website.

Op 25 februari 2020 Groen ontvangt député Riet Gillis ons in het Provinciehuis Gent. Zij geeft een lezing over het belang van regionale landschappen voor de biodiversiteit.

Op 6 maart 2020 organiseren we een ronde tafel over landbouw en biodiversiteit met als voorzitter Bart Staes en op 24 april is er een colloquium biodiversiteit en economie in samenwerking met OIKOS.

Verder zijn er wandelingen over biodiversiteit in de stad in Brussel, Gent en Antwerpen. Een bezoek aan boslandbouwbedrijf Pomona en aansluitend een wandeling in het natuurgebied Panneweel.

De concrete gegevens vind je op de website in het Zilverblad en in de nieuwsbrief. Hier vind je ook de agenda GroenPlus 2020. Schrijf snel alle data in, in je nagelnieuwe agenda.

Uiteraard blijft de normale werking van GroenPlus overeind. Op de agenda ook de data van het nationaal bestuur, fietstochten en studiebezoeken. West-Vlaanderen organiseert opnieuw een driedaagse reis naar Noord Frankrijk en Lieve Snauwaert neemt ons voor de derde keer op sleeptouw naar Kopenhagen, dat op vele vlakken een ecologische gids-stad is.
Goed nieuws trouwens, Lieve Snauwaert werd door de provincie Antwerpen verkozen als lid van het Groen partijbestuur, zij zal onze thema’s daar op de agenda zetten. Alweer een enorm engagement van onze super GroenPlus duizendpoot vrijwilliger.

Beste mensen, als we het hebben over klimaat dan hebben we het steeds over het beperken van de uitstoot van CO2 maar minstens even belangrijk is het opnemen of opslaan van CO2 en dit kan op een eenvoudige manier namelijk door meer bomen te planten en te stoppen met ontbossen! Ook hier weer een mooie ontmoeting van klimaat en biodiversiteit.
Vorig jaar organiseerden we een kleine actie in het kader van de warmste week: GroenPlus zingt voor vluchtelingenwerk Vlaanderen.
Ook dit jaar organiseren we een kleine actie en dansen we voor de warmste week! GroenPlus danst voor BOS+
Iedereen die een pasje op de dansvloer zet op de Folk muziek van Boreas steekt een Eurotje of vijf in het doosje van Lieve Parmentier.

 

Kerstreceptie_2019_Mieke.jpg

Mieke Vogels
Voorzitter GroenPlus
21 december 2019