Een sterke economie en arbeidsmarkt

“…De Vlaamse Regering zal alles op alles zetten om de werkzaamheidsgraad op te trekken naar 80 %.... We willen de volgende jaren 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Dat vergt een rist aan activerende maatregelen. Zo zal de Vlaamse Regering via de nieuwe jobbonus het verschil tussen werken en niet-werken groter maken…. Werkzoekenden begeleiden we intensief naar een job. De VDAB krijgt een duidelijkere regisseursrol… Wie ver van de arbeidsmarkt staat geven we kansen in de sociale economie en in het wijkwerken. Wie binnen de twee jaar niet aan de slag geraakt, kan verplicht worden ingezet in gemeenschapsdienst… De Regering maakt van innovatie en digitale transformatie een speerpunt in haar beleid… En zo snel mogelijke invoering van het  5G-netwerk in heel Vlaanderen is een grote prioriteit. Want het zal ervoor zorgen dat we de nieuwste spitstechnologieën kunnen inzetten om Vlaanderen gezonder te maken, verkeersstromen beter op elkaar af te stemmen, energie te besparen… maar ook om bijvoorbeeld zware videobestanden in een oogwenk door te sturen”.

 

Opmerkingen :

  • Onze Vlaamse groene fractie zegt over de toon van dit hoofdstuk : “we delen het wantrouwen van de regering in zovele duizenden mensen niet. We gaan ervan uit dat deze mensen niets liever willen dan werken”.

  • De jobbonus voor de lage lonen op zich vinden we goed. Maar experts wijzen terecht op pijnpunten. Zo wordt de jobbonus voorgesteld als een plus van 600 euro per jaar voor mensen die minder dan 1700 bruto verdienen. Maar vele mensen met een laag loon werken deeltijds, dus voor hen is die jobbonus een pak minder. Bovendien geldt die jobbonus niet voor Walen en Brusselaars die in Vlaanderen werken. Dat is geen kleine groep : jaarlijks pendelen 50.000 Walen en 43.000 Brusselaars naar hun werk in Vlaanderen.

  • Werkzoekenden worden intensief naar een job begeleid en de VDAB krijgt hier een duidelijkere regisseursrol. Dat vinden we goed. Maar als we naar de begroting kijken krijgt de VDAB er 0 euro bij.

  • Hetzelfde geldt voor de sociale economie : ook die krijgt er in de begroting 0 euro bij. Hoewel in het Vlaams Regeerakkoord staat dat men bijkomende plaatsen in de sociale economie wil voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan…

  • De verplichte gemeenschapsdienst voor wie binnen de twee jaar niet werkt. Onze Vlaamse fractie zegt hierover : “Jobbonus en intensieve begeleiding VDAB (met opmerkingen, zie hierboven) is okee. Maar het is er ver over als deze regering beslist om mensen te verplichten gemeenschapsdienst te laten doen. Het doet denken aan het voorbeeld dat Rutger Bregman gaf over de man die werkte aan de vuilkar, hij verloor door besparingen zijn job maar werd dan, als geactiveerde werkloze, verplicht  om gratis terug hetzelfde werk te doen”.

  • Het activeren en sanctioneren van werkzoekenden staat haaks op de voorrang die werkende ouders hebben bij kinderopvang. Want net voor werkzoekenden is het van groot belang dat ze toegang hebben tot kinderopvang..

  • Werkbaar werk : staat niet in de samenvatting, maar wel in het Regeerakkoord : “we geven verder uitvoering aan het akkoord met de sociale partners rond werkbaar werk”. In de begroting echter : + 0 euro…

  • “We verwerpen racisme in al zijn vormen en treden er consequent tegen op. Er komen extra acties om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken”, lezen we in de samenvatting onder het hoofdstuk “Een inclusieve samenleving”. Mooie woorden, maar van praktijktesten in het Regeerakkoord geen spoor.

 

Terug naar het overzicht