We bestrijden stedelijk hitte-eiland

In een verstedelijkte omgeving is het vooral ‘s avonds flink warmer dan op het platteland. Dat is het  stedelijk hitte-eiland effect. Veel verstening houdt de warmte vast. Afkoelend water en groen is weinig aanwezig.

Ouderen, vooral boven 75 jaar, kunnen daardoor problemen krijgen met de gezondheid. Zij wonen dikwijls in oudere woningen die snel warmer worden wegens slechte isolatie. Dat komt ook voor in woonzorgcentra die relatief nieuw zijn. De hittegolf 2015 veroorzaakte 410 extra overlijdens als gevolg van hitte en de daarmee samenhangende hoge ozonconcentraties.”

 

Maatregelen

Het is duidelijk dat bomen, zelfs in kleinere parkjes en tuintjes, een groot effect hebben op de stralingstemperatuur, zowel door hun schaduwvorming als hun effect op de oppervlaktetemperatuur. Vergroening is dus de boodschap. Door te kiezen voor een lobbenstad zoals Stockholm. Via grote groene lobben tot in het centrum wordt bebouwde ruimte afgewisseld met open en begroeide ruimte. Mechelen en Leuven hebben de Dijle opnieuw ruimte gegeven in de stad. Dat groen en blauw zorgt voor afkoeling en bescherming tegen het hitte-eiland effect. Wij pleiten dus voor steden die ‘groen-blauw’ dooraderd zijn tot in het centrum. Bovendien krijgen we extra waterberging, CO₂- opslag én meer biodiversiteit.

 

Heel concreet

  • De parkeervakken worden aangelegd in grasbeton of straatkeien met open voeg.
  • De stad zorgt voor wateropvang realiseren in natte periodes. Dat beschermt tegen overstromingen, biedt een reserve voor waterarme periodes en koelt af.
  • Fiets-o-strades worden gecombineerd met een bomenrij, een bosje, een waterpartij…
  • Vergroen ook gebouwen met groendaken en gevelgroen voor isolatie, verkoeling en buffering.
  • Maak het héél gemakkelijk om geveltuinen aan te leggen, door de aanvraagplicht af te schaffen voor geveltuinen waar voldoende plaats is op een trottoir.

Terug naar natuur en milieu