Publieke ruimten en gebouwen

GroenPlus pleit voor het multifunctionele gebruik van zalen en lokalen in lokale dienstencentra en woonzorgcentra. Door die lokalen open te stellen voor verenigingen en scholen uit de buurt ontstaan er spontane contacten tussen buurtbewoners en ouderen, en worden ouderen aangezet om zelf ook te participeren aan het sociaal-culturele leven in de wijk.

Alle gemeenten met meer dan 10000 inwoners zijn verplicht een dienstencentrum te hebben dat beantwoordt aan de reglementering om in aanmerking te komen voor subsidiëring.

Lokale dienstencentra (LDC), woonzorgcentra (WZC) enz. beschikken meestal over een feestzaal/polyvalente zaal.

In de buurt van deze centra zijn groepen op zoek naar een ruimte om samen te komen, te repeteren met de amateurtoneelgroep, de fanfare of het muziekensemble, een leesclub op te richten …

De polyvalente zalen in deze centra zijn vooral ’s avonds onderbenut. GroenPlus wil die zalen graag ter beschikking stellen van groepen uit de buurt. Dat is de beste manier om een voorziening en zijn gebruikers of bewoners te integreren in die buurt. Zo ontstaan er contacten tussen ouderen en buurtbewoners. Een mooi voorbeeld vinden we in de instelling De Perrekes, waar de muziekschool de polyvalente zaal gebruikt. Zo ontstond ook het koor De Betties, een koor van buurtbewoners en dementerende ouderen. Ontroerend om te zien trouwens hoe mensen met dementie geraakt worden door muziek.

In een ander WZC gebruiken animatoren het knutsellokaal om met de ouderen te werken. De nabijgelegen school die over te weinig ruimte beschikt gebruikt het lokaal ook. En wat is er mooier dan de tekeningen van lagere schoolkinderen te zien hangen naast de schilderijen van de bewoners?

 

Terug naar participatie

Menselijker, eerlijker, gezonder #wijtellenmee