Teken de petitie voor een nieuw luchtbeleidsplan

Het 'Luchtbeleidsplan 2030' van Joke Schauvliege mist elke ambitie.

Wij vragen de minister een nieuw plan uit te werken. Dat plan neemt vanaf vandaag (en niet vanaf 2050) de normen van de Wereld gezondheidsorganisatie als uitgangspunt.

Het ‘Luchtbeleidsplan 2030’ van Joke Schauvliege

Wij  klimaatopa’s en - oma’s en maken ons zorgen over de lucht die onze kleinkinderen dagelijks inademen. Steeds vaker vangen we  kleinkinderen op die niet naar school kunnen omwille van luchtwegeninfecties. We ervaren aan den lijve dat het niet goed gaat met onze luchtkwaliteit. Onze ervaring wordt gesterkt door talrijke studies die via de weg van de wetenschap tot hetzelfde besluit komen. Ook het cijferrapport oogt triest. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij halen we de advieswaarden niet van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voor fijn stof, ozon en stikstofdioxiden.

Als je het ons vraagt, het is 5 over 12! Onze regeringen moeten liever vandaag dan morgen maatregelen nemen die het verschil maken.

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege het  Luchtbeleidsplan 2030 goed. Via het openbaar onderzoek vraagt de minister onze mening. We lazen met veel interesse de voorgestelde maatregelen.

Maar de voorstellen maken ons triest en boos!

  1. Het luchtkwaliteitsplan verandert weinig op korte termijn. Meer gedurfde voorstellen worden doorgeschoven naar volgende regeringen.  Helemaal onaanvaardbaar is dat de minister zegt er tegen 2050 naar te streven om de normen van de wereld gezondheidsorganisatie te halen. Ook onze achterkleinkinderen zullen dus opgroeien in vervuilde lucht.

  2. Vuile lucht trekt zich niets aan van grenzen. Vlaanderen heeft zich de voorbije decennia geprofileerd als logistiek centrum (doorvoerregio) en zo veel extra vervuilend verkeer en industrie aangetrokken. Propere lucht vraagt dan ook gedurfde maatregelen voor gans de regio, liefst nog in samenspraak met de ons omringende landen. We vinden het dan ook getuigen van groot cynisme als we lezen dat heel wat verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar de gemeenten. Die krijgen voortaan meer mogelijkheid om lage emissiezones in te voeren.

  3. Al jaren is iedereen het eens; de slimme kilometerheffing zal de vervuilende verkeersstroom minstens een beetje laten opdrogen. Ook hier worden geen knopen doorgehakt. Er komt nog maar eens een nieuwe diepgravende studie, de invoering verschuift naar ten vroegste 2024 of 2025.

  4. Ook die andere grote vervuiler, de landbouw (fijn stof – stikstofoxide – ammoniak) blijft onder de radar in dit plan. Zo is het duidelijk dat de uitstoot van ammoniak enkel kan als de veestapel wordt ingeperkt. Het plan zwijgt hierover.

  5. Wie wel veel aandacht krijgt is de individuele burger met een houtstoof of open haard.
    De regering voorziet een financiële aanmoediging om de oudere en meest vervuilende houtverwarmingssystemen versneld buiten gebruik te stellen.
    Goede maatregel maar een druppel op een hete plaat.

 

Wij vragen de minister een nieuw plan uit te werken , een plan dat vanaf vandaag (en niet vanaf 2050) de normen van de Wereld gezondheidsorganisatie als uitgangspunt neemt.

 

Download de petitie hier, print ze en geef ze ter ondertekening aan zoveel mogelijk mensen.

 

 

Al 333 ondertekenaars! Op naar 500
66%

Ja, ik teken

Door deze petitie te ondertekenen ga je akkoord dat Groen je gegevens verwerkt en bijhoudt volgens haar privacybeleid. Als je aanvinkt dat je e-mails wilt ontvangen, houden we je op de hoogte volgens je interesses. Je kan je gegevens opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen.