Participatie politiek

GroenPlus wil een betere vertegenwoordiging van 55+ers in de verkozen organen.
Samen met de andere seniorenverenigingen in de seniorenraden voeren we sensibiliseringsacties om het belang van ouderen in de beslissingsorganen en op de kieslijsten aan te tonen.

Nooit in de geschiedenis waren er zoveel ‘ouderen’ in staat om actief en maximaal te participeren aan het dagelijkse leven. 27,08 % van het Vlaams electoraat is 60-plus.

De commercie en de vrijetijdsindustrie heeft onze doelgroep al lang ontdekt en omarmd. Politiek tellen we veel minder mee en worden we vaak weg gezet als ‘probleem’: betaalbaarheid pensioenen, dure zorgkost,…

Nochtans hebben we de samenleving nog zo veel te bieden: hopen ervaring en vele, vele uren (vrijwilligers)werk. De huidige Politici beperken hun beleid te veel tot wie actief is op de arbeidsmarkt.

Verkozen zestigplussers zijn nodig om de belangen van ouderen te verdedigen. Terwijl het aantal ouderen toeneemt, daalt de gemiddelde leeftijd van onze verkozenen voortdurend. De in 2014 verkozen Vlaamse parlementsleden bijvoorbeeld, waren gemiddeld 44 jaar oud. Amper 7 verkozenen zijn ouder dan 60, en het zijn allemaal mannen die al een lange politieke carrière achter de rug hebben.

In het buitenland zien we dat het ongenoegen bij ouderen groeit. Er ontstaan aparte ouderenpartijen, zoals 50PLUS in Nederland.

GroenPlus is hier geen voorstander van en heeft de meerwaarde van werken over de generaties heen altijd voorop gesteld. Daarom pleit GroenPlus voor een meer evenredige vertegenwoordiging van ouderen in de politiek. Jarenlang gold het credo ‘verjonging en vernieuwing’. Het is nu tijd voor ‘vergrijzing en vernieuwing’. Iemand die na een carrière als gezondheidswerker, leraar, ondernemer, arbeider de stap zet naar de politiek kan een grote meerwaarde betekenen en ervoor zorgen dat de politieke besluitvorming de maatschappelijke realiteit beter weerspiegelt.

 

Terug naar participatie

Menselijker, eerlijker, gezonder #wijtellenmee