10 Mei 2023

12.30u -
15.30u

Ontmoeting met schepen van wonen en voorzitter sociale huisvestingsmaatschappij

Centrum Konekt , 51 Prins Boudewijnstraat, 9000 Gent

Ontmoeting met schepen van wonen en voorzitter sociale huisvestingsmaatschappij

Woonbeleid en ouderen – levert Gent inspiratie?

Ontmoeting met schepen Tine Heyse en voorzitter Marc Heughebaert van de sociale huisvesting

Sinds 2019 levert Groen in Gent zowel de schepen van huisvesting als de voorzitter van de sociale woonmaatschappij. Welke situatie in de huisvesting hebben zij geërfd? Welke noden en behoeften tekenen er zich af? Welke klemtonen heeft Groen in het bestuur uitgezet en hoe zijn ouderen daarbij gebaat?

tine-heyse.pngSchepen Tine Heyse vertelt waarom en hoe en Gent nu voorrang geeft aan de ontwikkeling van de huurmarkt en de woonsituatie van de laagste inkomens, hoe zij probeert te werken aan de verbetering van de woonkwaliteit en het wegwerken van de mismatch tussen vraag en aanbod (met al te hoge huurprijzen als gevolg).

Marc_Heughebaert.jpegMarc Heughebaert licht toe hoe de sociale huisvesting een oplossing kan betekenen voor de woonnood en de draagkracht voor gezinnen met een laag inkomen. Hij heeft het ook over het garanderen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid in de sociale woningen, en vooral over de moeilijkheden om het aanbod aan sociale woningen uit te breiden. Daarbij kijken we niet alleen naar het lokale beleid in Gent maar ook naar het krakkemikkig Vlaams woonbeleid en het in gebreke blijven van veel lokale besturen.

Bij de twee gesprekken komen o.m. ook de specifieke woonnoden van ouderen aan de orde, de ondersteuning van op tijd verhuizen en groepswonen, en de wisselwerking tussen kwaliteit van de woning, kwaliteit van de leefomgeving en buurtgerichte zorg.

Praktisch. De ontmoeting vindt plaats in Gent, centrum Konekt, Prins Boudewijnstraat 51. Het centrum Konekt bevindt zich op 300 meter van de hoofduitgang van het station Gent Sint-Pieters.

Je bent welkom vanaf 12:30. We voorzien broodjes en een drankje. Graag inschrijven vóór zondag 7 mei. Meer informatie bij Robert Crivit – [email protected] – 0468 13 11 73

We kunnen maximaal 30 deelnemers ontvangen.

 

Ik_doe_mee.png