Excellent Onderwijs

Aflevering 1: “Excellent Onderwijs”

“Afgelopen jaren werd ons onderwijs grondig hervormd… hervormingen kunnen evenwel vervolmaakt worden”. “Het kleuteronderwijs zal evenveel werkingsmiddelen als het lager onderwijs krijgen. We blijven werken aan de opwaardering van het aspect kennis… we introduceren net- en overkoepeloverschrijdende proeven en aangescherpte eindtermen” ... “De vrijheid van onderwijs blijft een belangrijk uitgangspunt…maar vrijheid is geen vrijblijvendheid. Mensen en middelen zijn bedoeld voor onze kinderen en scholen, eerder dan voor overkoepelende structuren.” ... ”Er wordt geen eerste brede graad uitgerold…. de lerarenopleiding wordt opgewaardeerd… Het M-decreet schaffen we af… we schaffen de dubbele contingentering af…”

 

Opmerkingen :

  • Wat niet in de samenvatting van het regeerakkoord staat maar wel vooraan in de uitgebreidere tekst over onderwijs : de Vlaamse Canon – het verhaal van de historische en culturele ontwikkelingen van Vlaanderen als Europese Natie, zo staat het er letterlijk – zal een belangrijke rol spelen in het onderwijs. Even verder in het regeerakkoord staat dat de Vlaamse Canon samengesteld wordt door onafhankelijke experts.

  • Onze groene Vlaamse fractie vindt in het algemeen dat deze regering het onderwijsbeleid jaren terug katapulteert. Vooral investeren in elite scholen is niet de keuze die we met Groen maken.
  • “Hervormingen kunnen vervolmaakt worden”, staat er in de samenvatting. Concreet betekent dit dat bijna alles wat tijdens de vorige legislatuur beslist werd, teruggedraaid wordt : het Inschrijvingsdecreet, het M-decreet, het CLB-decreet, de hervorming Deeltijds Kunstonderwijs : alles komt terug op tafel. Wat voor zin heeft het allerlei hervormingen in te voeren om ze dan een paar jaar nadien, als het veld zich begint te schikken, terug af te voeren ? “Het onderwijs is geen speelbal”, zegt onze onderwijs-experte Elisabeth Meuleman hierover. Voor het eerst is Onderwijs dan ook in handen van een NV-A-minister (Ben Weyts).

  • De eindtermen worden aangescherpt. De Vlaamse Regering zal hiervoor een commissie samenstellen. Feit is dat er “opwaardering voor het aspect kennis” zal zijn, naast vaardigheden, attitudes en persoonlijkheidsvorming. Uiteraard is beheersing van de Nederlandse taal een belangrijk aandachtspunt.

  • Het kleuteronderwijs krijgt meer middelen. Maar die middelen komen dan wel van het secundair onderwijs, kunstonderwijs en hoger onderwijs. Wat onze Vlaamse fractieleider daarover zegt is dat het een broekzak-vestzak-operatie is. Intussen (1 november 2019) blijkt dat het secundair onderwijs niet alleen 100 miljoen euro moet inleveren tegen 2024, maar dat ook de werkingsmiddelen deels niet geïndexeerd worden. Onze groene onderwijsexperte Elisabeth Meuleman spreekt van “sluipende uithongering”.

  • Mensen en middelen zijn bedoeld voor onze kinderen en scholen, eerder dan voor overkoepelende structuren : het is een lijn in het Vlaams Regeerakkoord : middenveld, koepels en tussenliggende structuren en organisaties in het vizier.

  • Geen brede eerste graad in het secundair onderwijs : hiermee wordt de modernisering van het secundair onderwijs – die de afgelopen legislatuur tegengewerkt werd door NV-A – definitief begraven.

  • Het lerarentekort : men belooft planlastvermindering en het honoreren van anciënniteit van zij-instromers (mensen die vanuit andere beroepsgroepen naar het onderwijs willen). Men belooft een opwaardering van de lerarenopleiding. Onderwijsexperts van Groen vinden de plannen rond lerarentekort veel te vaag; ze komen niet tegemoet aan de urgentie van het lerarentekort : momenteel meer dan 5000 leraren te kort, bij ongewijzigd beleid stijgt dit tot 7000 naar het einde van deze legislatuur.

  • Dat het M-decreet (kinderen uit bijzonder onderwijs integreren in regulier onderwijs) zou mislukken wist Groen al lang. Omdat er geen middelen voorzien waren. In plaats van die nu wél te voorzien, voert men het inclusief onderwijs in de feiten af. Er komt wel een naamsverandering : het M-decreet wordt nu : “een begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden én hun leerkrachten”.

  • Wel goed punt : een echte buurtschool moet het kloppend hart van de lokale gemeenschap zijn. De schoolinfrastructuur, zeker sportaccommodatie en polyvalente zalen moeten openstaan voor verenigingen uit de buurt.

 

Terug naar het overzicht