Nieuwe woonvormen

GroenPlus wil dat de gemeente samen huizen stimuleert en bouwgroepen ondersteunt. Ingewikkelde of belemmerende regelgeving wordt aangepast of opgeheven. Bij projecten samen huizen kan het gaan om ouderen die ervoor kiezen om samen te wonen of om intergenerationele projecten waar ouderen en jongere gezinnen voor elkaar kiezen. 

Ook ouderen die niet de middelen hebben om te bouwen of te investeren moeten ervoor kunnen kiezen om samen te wonen. De gemeente steunt mensen die deze keuze maken door aangepaste panden ter beschikking te stellen en (eventueel samen met een private partner) in te richten en te verhuren. 

Er is in Vlaanderen een grote nood aan goede praktijkvoorbeelden. In de volgende legislatuur (2019-2025) wordt, samen met een bouwgroep, in elke (deel)gemeente een samen-huisproject gerealiseerd. In diezelfde periode realiseert de gemeente ook minstens één samen-huurproject voor ouderen.

We willen inzetten op nieuwe vormen van wonen. Ouderen, vaak alleenstaanden, beslissen om samen te gaan wonen in een oudere stadswoning, elk in een privékamer, maar met ook een aantal gemeenschappelijke ruimten. Op die manier drukken ze de woon- en energiekost en zijn ze minder eenzaam. Vandaag worden collectieve woonvormen niet gesubsidieerd, en de initiatiefnemer wordt door de ingewikkelde regelgeving ontmoedigd.

Jonge senioren uit de babyboomgeneratie willen zelf hun toekomst in handen nemen. Ze besluiten samen te huizen en zien in elkaars nabijheid de verzekering van mantelzorg als ze zorgbehoevend worden. Ze hebben de middelen om samen een collectieve woonvorm aan te kopen en vragen de overheid structurele voorwaarden om dit te kunnen realiseren. Grote gebouwen zijn vaak niet ingekleurd in woonzone, gemeentelijke reglementen verbieden het opdelen van grotere eengezinswoningen en de gemeente wil geen aparte adressen geven voor mensen die samenhuizen. Dit betekent dat mensen die van een uitkering leven niet langer beschouwd worden als alleenstaande en dus een deel van hun uitkering,  renovatiepremies gelden enkel voor eengezinswoningen.

In Groot-Brittannië zijn er inmiddels honderden zogenaamde Abbeyfield-woningen, samenhuisinitiatieven van ouderen. Dat moet ook in Vlaanderen kunnen. Net als in Freiburg kiezen we voor bouwgroepen.  Een bouwgroep is een groep particulieren die in groepsverband een bouwkavel of pand koopt.
Ook in Nederland worden bouwgroepen ondersteund.  Voldoet het plan van aanpak van de bouwgroep, dan zorgt de gemeente Almere voor een plek in de stad waar het collectieve plan gerealiseerd kan worden. Wat in Almere kan, moet ook bij ons kunnen.

 

Terug naar wonen

Menselijker, eerlijker, gezonder #wijtellenmee