Mobiel wijkkantoor

GroenPlus wil een mobiel wijkkantoor waar mensen terechtkunnen voor alle informatie, hulp bij het invullen van de juiste formulieren en het afhalen van de nodige documenten. Zo wordt ook de gemeenteambtenaar geherwaardeerd.  Wie minder mobiel is kan terecht  bij een ambtenaar die aan huis komt met de nodige informatie en documenten.

De relatie tussen burger en overheid wordt almaar digitaler. Formulieren vind je alleen nog online, voor een nieuw paspoort maak je via de computer een afspraak, in voorgedrukte vakjes moet je antwoorden formuleren over je burgerlijke stand, beroep, inkomen … Een mooier voorbeeld van beleid op maat van ‘de hardwerkende Vlaming’ vind je niet. Hij alles efficiënter plannen en hoeft hij zich minder te verplaatsen.

Voor heel wat ouderen die niet online zijn, geen computer hebben of er minder vlot mee overweg kunnen is dit een nachtmerrie. Kansarme en laaggeschoolde mensen vinden nog minder de weg naar de overheid en ook voor de toenemende groep anderstalige inwoners betekent dit een enorme barrière.

Ambtenaren kijken dit met lede ogen aan, ze krijgen erg veel commentaar maar moeten het beleid verdedigen. Zo worden de vooroordelen die in de voorbije decennia ten aanzien van ambtenaren werden opgebouwd nog versterkt.

 

Terug naar informatie

Menselijker, eerlijker, gezonder #wijtellenmee