Geef onze kleinkinderen een leefbare toekomst

15 Maart 2019

Geef onze kleinkinderen een leefbare toekomst

Gun alle kleinkinderen een leefbare toekomst.De Grootouders voor het Klimaat roepen overheid, bedrijfsleven en burgers op om de klimaatverstoring rechtvaardig aan te pakken. GroenPlus steunt die oproep en vraagt je het Manifest te ondertekenen.Doe dat hier https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/informatie/manifest/