Lokaal dienstencentrum

Groen wil dat het lokaal dienstencentrum de draaischijf wordt van de buurtgebonden zorg. Het lokale dienstencentrum brengt alle diensten en voorzieningen uit de buurt rond de tafel. Er worden afspraken gemaakt met het OCMW en de gemeente, met een thuiszorgpartner, een thuisverpleegkunde … maar ook met het verenigingsleven, samenlevingsopbouw, het sociaal restaurant ...

Het welzijn van alle bewoners uit de buurt staat centraal.

Het lokale dienstencentrum wordt ook de draaischijf voor de organisatie van de vrijwillige zorg en hulpverlening in de buurt.  Vrijwilligers kunnen beloond worden via een systeem van alternatieve munten of ruilsystemen.

GroenPlus wil dat de onvervangbare rol van de Mantelzorger meer erkenning en steun krijgt. Een lokale overheid kan in dat verband een belangrijke rol spelen, maar wel aanvullend op wat er gebeurt of zou moeten gebeuren op de hogere beleidsniveaus.

Wie zorg en ondersteuning nodig heeft bij de dagelijkse activiteiten – hulp bij opstaan, wassen, eten maken, naar de winkel gaan … – kan terecht in het dienstencentrum van zijn wijk. In het lokale dienstencentra kunnen wijkbewoners terecht voor informatie, ontmoeting, ontspanningsactiviteiten … maar ook voor de eerste steun bij dagelijkse activiteiten zoals een warme maaltijd, pedicure, onder begeleiding een bad nemen…

Aan dit lokaal dienstencentrum verbinden we ook een ADL-assistentiepost. (ADL = Activiteiten van het Dagelijks Leven.) Hier kunnen wijkbewoners met een (tijdelijke) zorgbehoefte 24-uur-op-24 terecht met een vraag naar steun.

Het lokaal dienstencentrum is centraal aanspreekpunt in de buurt en brengt alle diensten en voorzieningen uit de buurt rond de tafel. Er worden afspraken gemaakt met het OCMW en de gemeente, met een thuiszorgpartner, een thuisverpleegkunde … maar ook met het verenigingsleven, samenlevingsopbouw, het sociaal restaurant ... Het welzijn van alle bewoners uit de buurt staat centraal. De werking is volledig toegespitst op de klant uit de buurt. De toenemende vergrijzing en eenzaamheid maakt de uitdaging zo groot dat er van concurrentie tussen verenigingen geen sprake kan zijn. Samenwerking is het sleutelwoord.

Als er bijvoorbeeld een actieve vereniging van OKRA in de buurt is, kan die gebruikmaken van de lokalen van de dienstencentra of het huis van samenlevingsopbouw, de parochiezaal of het sociale restaurant … en daar voor alle buurtbewoners activiteiten organiseren. Dienstencentra hoeven niet zelf te zorgen voor warme maaltijden, als er in de buurt ook een sociaal restaurant gevestigd is. En wanneer er een actieve kern van ziekenzorg is, kunnen deze vrijwilligers eenzame buurtbewoners bezoeken en hen overtuigen om deel te nemen aan een activiteit van OKRA of het dienstencentrum.

Elke buurt is anders, heeft andere partners die actief zijn op het grondgebied, heeft andere bewoners, vooral ouderen of vooral jongeren, veel of weinig allochtonen, veel of weinig kansarme mensen. Door de lokale verschillen en diversiteit zal elk samenwerkingsverband er dan ook anders uitzien.

 

Terug naar zorg

Menselijker, eerlijker, gezonder #wijtellenmee