Informatie over het levenseinde

GroenPlus wil dat mensen het recht hebben om de regie over het eigen leven te voeren tot het einde. De lokale en regionale beleidsmakers moeten een brede campagne opzetten over vroegtijdige zorgplanning, de rechten van de patiënt, de palliatieve zorg en euthanasie om de inwoners hier over te informeren. Ook de zorginstellingen en zorgorganisaties moeten de ouderen hierover informeren en garanderen dat hun keuze gewaarborgd wordt.

Mensen hebben het recht de regie over hun eigen leven te voeren. Vooral ouderen worden zich daar meer en meer van bewust. Ze worden steeds vaker geconfronteerd met de dood. In gesprekken gaat het steeds vaker over het ‘levenseinde’, ‘euthanasie’.

De kennis over wat in België wel en niet kan is beperkt, mensen zijn vaak niet correct geïnformeerd.

Sinds 2002 bestaat er een wet die de mogelijkheden en rechten in verband met het levenseinde bepaalt, en dus is het de taak van de overheid om de burgers te informeren. Van lokale en regionale overheid krijgen we campagnes om ons te informeren over gezonde voeding, verkeer enz.

Dat mag ook over het levenseinde.

 

Terug naar informatie

Menselijker, eerlijker, gezonder #wijtellenmee