Hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven

GroenPlus wil het verkokerde zorgaanbod inruilen voor een buurt- en regio-gebonden aanpak van de welzijnszorg.  Buurtgerichte zorg vertrekt van nabijheid en betrokkenheid en is het alternatief voor de bureaucratische afstandelijkheid die de zorg vandaag kenmerkt.

GroenPlus wil dat de gemeente regisseur is bij het uittekenen van het zorg- en welzijnsbeleid. Dit impliceert de overdracht van voldoende financiële middelen.

Met de leeftijd neemt ook de kans toe dat je hulp nodig hebt bij dagelijkse activiteiten (poetsen, aan- en uitkleden, persoonlijke verzorging …). In de volgende decennia zal het aantal 80-plussers en ook het aantal zorgvragen sterk stijgen.

De overheid wijst er steeds vaker op dat ze niet op alle zorgvragen een professioneel antwoord kan geven. Een geruisloze revolutie voltrekt zich. De overheid rekent er op dat het directe netwerk van de zorgvrager meer zorg en opvang kan bieden.(vermaatschappelijking van zorg). Die overheid gaat blijkbaar nog uit dat zorg en opvang gebeurt in het traditionele zin waar iemand die zwaar zorgbehoevend  is wordt bijgestaan door een inwonende partner, ouder … Steeds meer mensen zijn echter alleen. Ook steeds meer 80+ ers zijn alleen. Ze waren ooit mantelzorger van hun partner, maar zijn intussen weduwe of weduwnaar. Kinderen zwermen verder uit en wonen niet langer in de buurt van hun ouders. Werken tot 65 jaar betekent dat de leeftijdsgroep die vandaag het meeste zorg opneemt, de ‘sandwich- generatie ‘ de 55-65-jarigen,  minder tijd en ruimte heeft om de kleinkinderen op te vangen en zorg te verlenen aan hun hoogbejaarde ouders. De vraag naar mantelzorgers neemt toe, het aanbod daalt jaar na jaar.

Ondertussen ondertekenden heel wat steden en gemeentes de visietekst over buurtgebonden zorg. De lokale besturen willen hun verantwoordelijkheid nemen.

De grote steden Antwerpen, Gent, Brussel moeten de gemeentes die de visietekst voor buurtgebonden zorg mee ondertekenden rond de tafel brengen om de buurtgerichte werking van onderuit te realiseren. Zo zal de Vlaamse overheid eindelijk de besluiten van de eerstelijnsconferentie uitvoeren en de zorgregie en bijhorende zorgmiddelen toevertrouwen aan de gemeente. Die gemeente is het best geplaatst om de zorgnoden in kaart te brengen en er het juiste antwoord op te geven. Sommige wijken tellen veel ouderen, andere veel kansarmen, nog andere veel eenzame mensen…

 

Terug naar zorg

Menselijker, eerlijker, gezonder #wijtellenmee