25 Maart 2022

13.00u -
16.00u

Europe for peace

Noordstation Brussel - EXKI , simon bolivarlaan, 1000 brussel

Zondag 27 maart komen we op straat om onze verontwaardiging uit te drukken over de Russische invasie van Oekraïne. We spreken ons uit tegen de gruwel van oorlog. We roepen op tot een staakt-het-vuren en de-escalatie. Stop de oorlog nu!

  1. Rusland weg uit Oekraïne
  2. Solidair met alle vluchtelingen
  3. Actieve vredesdiplomatie
  4. Geen militair opbod
  5. Een kernwapenvrij Europa
  6. Investeren in het sociale
  7. Samen in een veilig Europa
  8. Eén grote vredesbeweging

Een waaier van Vlaamse, Brusselse en Waalse organisaties doen een oproep.

GROENPLUS STAPT MEE : We spreken af op ons vertrouwde plekje: 13.00 uur Noordstation voor EXKI.

We stappen op als GroenPlus dus hesjes en vlaggen meer dan welkom.

Tot zondag : Meer informatie

Manifestation nationale / Nationale manifestatie - Europe for Peace