Coronabrief 7 - bijlage 8: Ingrid Pira: POST-CORONA: EERST STEUN VOOR HET OPENBAAR VERVOER!

Bijlage 8: Ingrid Pira: POST-CORONA: EERST STEUN VOOR HET OPENBAAR VERVOER!

Net voor het uitbreken van de Corona-crisis was er veel commotie rond - vooral in de Antwerpse regio - plannen van De Lijn over het afschaffen van tram- en buslijnen. Vooral groene schepenen en gemeenteraadsleden in o.a. Borgerhout, Deurne, Antwerpen, Mortsel, Boechout en Duffel namen in november 2019 en februari 2020 het voortouw.

Vervoersplan 2021

De protesten pré-Corona gingen over de plannen van De Lijn in het kader van hun “Vervoersplan 2021” om het openbaar vervoer – tram en bus - “efficiënter” te organiseren. Omdat de Vlaamse overheid niet méér geld voorziet moet die efficiëntie oefening “budgetneutraal” zijn. Lees: minder openbaar vervoer. Want alles (materieel, onderhoud, personeel) wordt duurder, dus budgetneutraal betekent minder. 

Nefast voor kwetsbare groepen, ouderen, schoolgaande kinderen

Tram en bus zijn voor vele mensen niet zomaar één van de vervoersmiddelen, voor velen zijn tram en bus het énige vervoersmiddel. Mensen die geen auto of fiets hebben of niet (meer) met auto of fiets kunnen rijden zijn dan de klos. Arme mensen, senioren, poetsvrouwen die met de bus van de éne post naar de andere rijden, schoolkinderen, ouders met kleine kindjes in buggy’s… voor hen dreigt vervoersarmoede als het openbaar vervoer het laat afweten. En dan hebben we het nog niet over de mensen die bewust kiezen voor openbaar vervoer, bewust in de stad gaan wonen, bewust geen auto kopen…

Wat na corona?

In de hitte van al dat protest kwam plots Corona. Het protest luwde want alles lag plots stil en de aandacht ging begrijpelijk naar de gezondheidscrisis. De straten onwezenlijk en tegelijk zalig leeg en stil, te voet naar bakker of beenhouwer, met de fiets om te sporten, en dus ook: trams en bussen leeg. Maar wat zien we gebeuren nu het openbare leven stilaan terug op gang komt? De vele fietsers blijven, terug veel auto’s, vrachtwagens, files. En het openbaar vervoer? Dat wordt het moeilijkste verhaal.

Mensen worden onterecht bang gemaakt van het openbaar vervoer

“Vermijd het openbaar vervoer, verplaats jullie zoveel mogelijk met auto, fiets of te voet”. Dit bericht van onze Corona-woordvoerders was eigenlijk heel ongelukkig. Mensen worden bang gemaakt om het openbaar vervoer te nemen. De auto verschijnt plots als een veilige virusvrije bubbel en tram of bus als een onveilige haard vol virussen. Volledig onterecht natuurlijk. Trouwens: als er zoveel (media-)aandacht gaat naar veilig winkelen op smalle voetpaden en in kleine winkels, waarom was er dan niet diezelfde aandacht om veilig het openbaar vervoer te gebruiken? De cirkel is rond. Voor Corona was er protest tegen tweederangs-behandeling van het openbaar vervoer en na Corona is dat niet anders.

Steun eerst het openbaar vervoer

Gelukkig zijn er post-corona ook andere stemmen die het – in het licht van de toekomst - meer dan ooit opnemen voor het openbaar vervoer. Zo is er het manifest van TreinTramBus http://www.treintrambus.be/actueel/persberichten/2825-platformtekst-het-tij-keren-meer-en-beter-ov-in-en-rond-antwerpen.html dat pleit voor beter en meer openbaar vervoer in en rond Antwerpen maar model staat voor heel Vlaanderen, teken het! En ook de oproep van verschillende milieuorganisaties aan de federale en Vlaamse overheden om éérst het openbaar vervoer te steunen en niet eerst de luchtvaartmaatschappijen http://www.treintrambus.be/actueel/persberichten/2828-geen-staatssteun-voor-de-luchtvaart-zonder-voorwaarden.html