Congres Wonen

Om de twee jaar organiseert GroenPlus een congres. Een congres is het orgelpunt van twee jaar acties, activiteiten en discussies over een bepaald thema.

Van 6 tot 8 oktober 2023 organiseert GroenPlus dit jaar het Congres Wonen.

Artikel 23 van onze Grondwet garandeert het recht op menswaardig wonen. Dit betekent dat iedereen moet kunnen beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.
Dit blijft vandaag een mooie droom, de  praktijk is helaas anders. Steeds langere wachtlijsten voor een sociale woning, een toenemend aantal daklozen…

Maar hoe vergaat het ouderen op de woonmarkt?

Beschikken zij wel over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid?
We zochten uit en vonden alvast dat een eigen woning geen garantie is om het recht op wonen te verzekeren.

Twee jaar lang verzamelden de 18 leden van de congreswerkgroep Wonen feiten en gegevens over de woonsituatie van ouderen. 5 deelwerkgroepen schreven de 5 hoofdstukken van de congrestekst en kwamen tot 38 voorstellen om het recht op wonen voor ouderen waar te maken.

  1. Betaalbaar (zorg) wonen voor ouderen
  2. Actief en gezond wonen in een fijne omgeving
    Van zo lang mogelijk in eigen huis naar zo lang mogelijk in eigen buurt
  3. Zorgwonen voor ouderen met een migratieachtergrond
  4. Ecologisch wonen (voor ouderen)
  5. Alternatieve woonvormen voor ouderen

Het programma kan je hier bekijken.

Bekijk alvast de ontwerptekst.

Op de website vind je ook het verslag van de vele activiteiten die we organiseerden in aanloop naar dit congres zoals:  4 daagse inleefreis over wonen en zorg in de Westhoek juli 2022, Colloquium wonen november 2022,  Colloquium buurtgerichte woon/zorg februari 2023,  Info ochtend cohousing en Wooncoop in maart 2023, bezoek Breda en Eva Lanxmeer, intergenerationeel woonproject…

In de komende weken organiseren we nog provinciale discussiedagen, hou je mailbox in de gaten.

Het wordt een boeiend congres met veel aandacht voor de voorstellen voor wonen, maar op zondag is er ook de verkiezing van een nieuw GroenPlus bestuur en tussendoor veel ruimte voor gezelligheid met op zaterdag een heuse fuif.

Het congres gaat door in Mechelen; zie de praktische informatie.

Wacht niet om je in te schrijven, de optie voor de hotelkamers vervalt op 5 juli 2023

 

Klik op deze knop om je in te schrijven