Chronische zorg

GroenPlus wil dat alle ouderen met chronische aandoeningen automatisch het zorg forfait krijgen. Naast een betere opvolging maakt het de eerstelijnszorg beter toegankelijk voor kansarme ouderen en heeft de arts meer baat om in te zetten op preventie en samenwerking en minder op onnodige prestaties.

Kleine en grotere kwalen, het hoort gewoon bij ouder worden. Bij de meeste ouderen uit zich dat in chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en reuma. De levenskwaliteit blijft, gelukkig maar, gegarandeerd dankzij de juiste medicatie en goede medische opvolging. Uit recente onderzoeken blijkt echter dat ouderen vaak te veel, maar soms ook te weinig medicatie nemen, dat ze met andere woorden te weinig medische begeleiding hebben. Het toenemende aantal mensen met chronische problemen staat bovendien haaks op het afnemende aantal huisartsen. In de steden zijn er zelfs wachtlijsten voor huisartsen.

Chronische kwalen hebben als kenmerk dat ze ’programmeerbaar’ zijn. Een regelmatige controle van de bloeddruk, geregeld een bloedafname, jaarlijkse controle van het zicht voor suikerzieken, aangepast dieet … dat hoeft niet allemaal door een arts te gebeuren. Een verpleegkundige, diëtist, kinesist, psycholoog … kan dat net zo goed.

Deze samenwerking tussen verschillende gezondheidsberoepen gebeurt vandaag al in de wijkgezondheidscentra. Deze centra krijgen van het RIZIV per ingeschreven patiënt een jaarlijkse som geld (ook wel forfaitaire geneeskunde of abonnementsgeneeskunde genoemd), de patiënt kan tijdens dat jaar in zijn wijkgezondheidscentrum terecht voor ‘gratis’ geneeskundige zorg. Mondjesmaat ontstaan er ook samenwerkingsverbanden tussen artsen, verpleegkundigen, diëtisten… in eerste lijnnetwerken. In deze WGC of ELP werken een huisarts, een verpleegkundige, psycholoog, diëtist, kinesitherapeut en een maatschappelijk assistent samen. Deze gezondheidswerkers volgen samen het dossier op van de patiënt en overleggen om de optimale behandeling af te stemmen.

 

Terug naar zorg

Menselijker, eerlijker, gezonder #wijtellenmee