06 Maart 2020

10.00u -
12.00u

Ronde tafel Biodiversiteit en landbouw - Vlaams Parlement

Vlaams Parlement , 86 Leuvenseweg, 1000 Brussel

In ons verstedelijkt Vlaams gewest wordt de landbouwactiviteit bedreigd bij de toewijzing van de schaarse beschikbare ruimte. Toch blijft die landbouw nog altijd de belangrijkste actor in de open ruimte. Daarmee ligt de sector in belangrijke mate mee aan de basis van de bedreiging van de biodiversiteit, maar tezelfdertijd speelt de landbouwsector een belangrijke rol bij de instandhouding ervan. 

Op 6 maart organiseren we een publieke Ronde Tafel met enkele toonaangevende experten. Dat moet inzichten opleveren in de knelpunten, uitdagingen en mogelijke strategieën over het thema “Biodiversiteit en Landbouw”. 

De andere experten die aan het gesprek zullen deelnemen zijn:

  • Anna Verhoeve, onderzoekster aan het ILVO, over het grondgebruik in Vlaanderen en het (oneigenlijk) landgebruik in gebieden die bestemd zijn voor landbouw.
  • Myriam Dumortier, prof. bos- en natuurbeleid aan de UGent, over de gevolgen van het huidig landbouwbeleid op de biodiversiteit.
  • Luc Vankrunkelsven, medewerker van Wervel vzw, over het thema Noord-Zuid en hoe de goedkope (veevoeder)grondstoffen vandaag de exportmissie in het landbouwbeleid stimuleert.
  • Marjolein Visser, prof. agro-ecologie aan de ULB, over het (landbouw)landschap en de toekomst van een integrale landschapsbenadering. 
  • Tijs Boelens, bioboer en vertegenwoordiger van BioForum Vlaanderen vzw.
  • Kurt Sannen, bioboer en vertegenwoordiger van de koepel Voedsel Anders.

  • David Dessers, schepen van de stad Leuven, bevoegd voor o.m. consumptie, landbouw, klimaat en duurzaamheid.

Bart Staes, voormalig Europees parlementslid voor Groen, zal de ronde tafel voorzitten. 

 

Praktisch:

 

Datum:            vrijdag 6 maart 2020 – van 10:00 tot 12:30

Plaats              Antoon Van Dyckzaal – Vlaams Parlement - BRU

                        Ingang: IJzerenkruisstraat 99 (bezoekerscentrum)

                        Opgepast: aanmelden om 9:30 met id-kaart

Deelnemers    Maximaal 55 deelnemers

Inschrijven

Inschrijven voor 28 februari.