Beschut wonen

GroenPlus wil dat de lokale overheden stoppen met het bouwen van dure assistentiewoningen. De kernopdracht van de overheid is voorzien in de nood aan betaalbare aangepaste woningen.

De nood aan deze woningen wordt steeds groter. Ouderen in armoede hebben het steeds moeilijker om een aangepaste en betaalbare woning te vinden.

GroenPlus wil dat OCMW en gemeente haar inwoners inlicht over welke assistentie een assistentiewoning in de gemeente biedt.

 Steeds meer ‘jonge’ senioren kiezen er voor om de toekomst voor te bereiden. Ze verlaten hun eigen woning en kiezen voor meer ‘beschut wonen’ in een assistentiewoning. Door de fiscale gunstmaatregel voor deze assistentiewoningen hebben private projectpromotoren zich op de bouw van assistentiewoningen gestort. De prijzen voor deze assistentiewoningen swingen de pan uit. (prijzen rond 300.000 euro voor een flat van 90m2 zijn geen uitzondering).

Mensen hebben de indruk zich met de koop van een assistentiewoning  op een zorgtoekomst voor te bereiden maar ze kopen een dure kat in een zak.
Het enige zorgaspect dat in de prijs is inbegrepen is een personen-alarmsysteem en een zogenaamde woon-assistent. Die assistent kan je contacteren als je extra zorg wil, poetshulp, warme maaltijd, maar… die extra zorg is niet inbegrepen en moet extra betaald worden.
Zorgaanbieders (mutualiteiten, thuiszorgdiensten, OCMW’s) storten zich op deze nieuwe markt en willen maar al te graag ‘woonassistentie’ aanbieden. Als de bewoner van de assistentiewoning zorg nodig heeft dan wordt de thuiszorg, poetshulp…van de bevriende organisatie aangeboden. Ook lokale besturen bouwen vandaag niet langer betaalbare serviceflats maar kiezen net als de privé partners voor dure assistentiewoningen.

 

Terug naar wonen

Menselijker, eerlijker, gezonder #wijtellenmee