Alles ook op papier

GroenPlus wil dat alle aanvragen of vragen aan de overheid ook op papier kunnen.  

Het is goed dat in het kader van “levenslang leren” ouderen de kans krijgen deel te nemen aan die ontwikkeling. Anderzijds mag niemand worden gedwongen in die evolutie mee te gaan.

GroenPlus dringt erop aan dat overheden én financiële instellingen ook een niet-digitale dienstverlening in stand houdt zonder bijkomende kosten voor de gebruikers.

Hoewel de cijfers dit niet bevestigen, denken overheden dat ze besparen door publicaties en documenten op papier te vervangen door digitale alternatieven: je kan het gemeenteblad enkel nog online raadplegen, een mantelzorgpremie kan je enkel nog digitaal aanvragen.
Allicht daalt de begrotingspost voor drukkosten, maar tegelijkertijd dalen ook de efficiëntie en de klantvriendelijkheid, vooral naar oudere en kansarme inwoners toe.

 

Terug naar informatie

Menselijker, eerlijker, gezonder #wijtellenmee