30 September 2022

11.00u -
12.00u

Actie coalitie ouderenrechten

Martelarenplein Brussel , Martelarenplein, 1000 brussel

We vergeten de slachtoffers van corona in de woonzorg niet.
Versterk de zorg! Respecteer de mensenrechten van ouderen!

Op vrijdag 30 september om 11:00 op het Brusselse Martelarenplein staan we via een korte symbolische actie stil bij de vele dodelijke slachtoffers van de coronacrisis in de ouderenzorg.

We groeten ook de inzet en het engagement van het personeel in die loodzware situatie. We herinneren aan de nodige bijsturingen en investeringen in de sector. En we dringen aan op de nodige beleidsdiscussie om ouderen in alle levensdomeinen tot hun recht te laten komen.

De hardste maanden van de coronacrisis liggen alweer een tijdje achter ons. Maar we vergeten niet dat ongeveer de helft van de slachtoffers viel bij ouderen in de woonzorgcentra. Meer dan 13.000 voortijdige overlijdens op enkele maanden tijd. En dat in een relatief kleine sector die amper vijf procent van de ouderen opvangt.

Velen stierven in eenzaamheid, zonder enige ondersteuning die naam waardig, zonder afscheid van familie of vrienden. Niet weinigen stierven van eenzaamheid, onbereikbaar voor hun naasten. In vele families en ook bij vele geëngageerde verzorgenden zijn de wonden nog niet geheeld. Verdriet en rouw een dagelijkse realiteit. We willen hiervoor de nodige aandacht en ondersteuning. Niet het grote vergeten.

De pandemie maakte ook gekende pijnpunten in de woonzorgcentra pijnlijk zichtbaar: onderfinanciering, gebrekkig toezicht en vooral te weinig personeel. Ontelbare keren herhaald voor de coronacommissie van het Vlaams parlement. Wat is er gebeurd met de aanbevelingen? Vandaag weten we alvast dat de inspecties nog altijd te kort schieten.

De crisis in de woonzorg herinnerde ook aan het gebrek aan respect voor (mensen)rechten van ouderen. En dat zien we niet alleen in de zorg. Ook op pakweg de arbeidsmarkt, in het woonbeleid of op vlak van mobiliteit komen ouderen niet tot hun recht. Leeftijdsvriendelijkheid is vaak ver te zoeken. En vrouwen, kortgeschoolden en mensen met een migratieachtergrond worden veelal extra gediscrimineerd.

Ouderrechten_afb2.jpg

Wij organiseren deze actie als de veelkleurige coalitie ouderenrechten met de ABVV-senioren, het liberale Vief, GroenPlus, de Grijze Geuzen en pluralistische organisaties als S-plus, Home-info, het Brussels Ouderenplatform, Cultuurvuur en Kom op tegen Kanker.
Sprekers zijn o.m. geriater prof. dr. Jean-Pierre Baeyens, expert woonzorg Robert Geeraert, en de Brusselse huisarts en onderzoeker dr. Hakki Demirkapu.