Agenda


17:00 Ontvangst en registratie
18:00 Opening met peerformance “Jaune Toujours”
19:00 Welkomstwoord
19:15 Programma met speeches en entertainment
21:30 De leading candidates stellen zich voor
22:00 Performance met Tom Barman
00:00 Einde van de event en afsluiting.


Kandidaten Vlaamse Groenen in het Europees parlement


Petra De Sutter , lijsttrekker Vlaamse Groenen

https://www.groen.be/petra_de_sutter/

Petra zet zich vol overgave in voor een Europa waar mensen voor elkaar zorgen, de sterkeren voor de zwakkeren. Die solidariteit
vertaalt zich volgens haar in een sterke sociale zekerheid en zorg voor mens en milieu. Petra staat erom bekend geen enkel moeilijk vraagstuk uit de weg te gaan. Ze denkt graag na over ethische dillema's, mensenrechten en seksuele en reproductieve rechten van vrouwen en meisjes.
Petra is gevierd fertiliteitsexperte en bijt zich voor onze partij vol passie vast in onder andere mensenrechten, migratie en bioethiek. Ze vertolkt onze stem in de Senaat en in de Raad van Europa. Ze wordt vaak beschouwd als het boegbeeld voor
transgenders.

In haar vrije tijd speelt Petra cello en luistert ze naar klassieke muziek. Ze houdt enorm van dieren en boeken lezen. Sinds ze
politica is, schreef ze ook twee boeken. Samen met Elke Lahousse pende ze haar levensverhaal neer in [Over]leven en met Eline
Delrue bundelde ze verhalen en ethische vraagstukken voor de toekomst in 'De Maakbare Baby'.


Bart Staes, tweede lijst Vlaamse Groenen

https://www.bartstaes.be/

Bart is lid van het Europees Parlement sinds 1999. En sinds jaar en dag een overtuigd pro-Europeaan. Maar dan wel eentje die op
een openlijk kritische wijze durft na te denken over het reilen en zeilen van de Europese Unie. Hij schreef zijn visie op Europa in
2004 al eens neer in het boek “Echo’s voor een ander Europa”. En in 2009 verscheen het vervolg hierop: “Voor een ander Europa”. In 2014 volgde “Europa wordt wakker! Van een neoliberale naar een sociale, solidaire en duurzame Europese Unie”.

Sinds 1999 gaf Bart in het hele land vele honderden lezingen over de EU en de rol die groenen en ecologische partijen moeten
spelen. We leven vandaag in wel heel aparte tijden. De ecologische crisis, de financiële crisis – en niet te vergeten de op
de achtergrond geraakte voedselcrisis – die de hele wereld treffen, vormen een enorme uitdaging. En de Europese Unie zal bij
het zoeken naar oplossingen een voortrekkersrol moeten bespelen.
Bart is verder ook actief in de parlementaire commissie antifraude en de commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid.
Hij zetelt ook in de delegatie EU-VS en de delegatie EU-Israël.


Informatie rond de Europese Groenen (EGP) ?
Ga naar de website van EGP : https://vote.europeangreens.eu/nl


Informatie rond de Vlaamse Europese Groenen ?
Neem contact met Katleen De Ridder :
[email protected]


Wie zijn de Vlaamse kandidaten voor Europa ?
Cfr website : https://www.groen.be/europa