Voorbereiding Wereldschoonmaakdag - World Cleanup Day 2018 - in Antwerpen

Voorbereiding Wereldschoonmaakdag - World Cleanup Day 2018 - in Antwerpen

Burgerinitiatief Let's Do It organiseert een grote schoonmaak van de wereld op . Plaatselijke zwerfvuilacties kunnen nuttig en nodig zijn, maar  halen niet veel uit. Burgers vragen de invoering van STATIEGELD voor blik en brick om het probleem bij de kern aan te pakken. In Scandivische en andere landen is er al statiegeld op plastic en metaal en dat leidde daar tot drastische vermindering van zwerfvuil. Het systeem zou dus tegelijk in de hele Europese Unie moeten ingevoerd worden.

zaterdag 8 september 2018

Het getuigt van een bijna criminele obstructiepolitiek dat FOST PLUS ( = Federatie Belgische verpakkingsindustrie) invoering van statiegeld in België blijft tegenwerken. In het huidige, achterhaalde systeem gaat de winst naar de verpakkingsindustrie en worden de maatschappelijke kosten voor zwerfafvalopruiming afgewenteld op de gemeenschap, meer bepaald op de belastingbetaler.

Dit geld kan ongetwijfeld nuttiger worden besteed voor natuurprojecten of sociale en culturele noden.

België neemt deel aan het burgerinitiatief tegen zwerfvuil en bereidt de actie voor in maart 2017: 17-18 maart in Vlaanderen, 24-26 maart in Wallonië.

Petities

Teken de petitie en probeer het voorstel op de nationale en Europese politieke agenda te krijgen. Zie Nederlandstalige petitie op AVAAZ.

Zie Franstalige petitie op MES OPINIONS.

Er zijn ook petities in het Engels en Hongaars op AVAAZ en in het Roemeens op DE-CLIC.

Samenkomst in Antwerpen ter voorbereiding

Lets's Do It Belgium (LDI-Belgium) organiseert een vergadering om het zwerfafvalprobleem praktisch aan te pakken:

zaterdag 12 november 2016 om 11.30u.

Groote Witte Arend, 1e verdieping, Reyndersstraat 18, 2000 Antwerpen

Er is WIFI-verbinding aanwezig.

Meer info

[email protected]

Jo Creten gsm 0492 414 918

www.letsdoitbelgium.be of www.letsdoitworld.org