Slottoespraken Congres Leefdtijdsvriendelijke Gemeente

Slottoespraken Congres Leefdtijdsvriendelijke Gemeente

Verslag van de slottoespraken van Mieke Vogels en Meyrem Almaci. Er werden 25 resoluties en 42 amendementen behandeld. Terwijl de groep 55-plussers groeit, krimpt het aantal verkozenen in de parlementen uit die groep. De algemene gemiddelde leeftijd van de parlementairen is momenteel 44 jaar.

  • Moeten we quota vragen voor meer ouderen op verkiesbare plaatsen? Met 52 tegen 51 stemmen werden dwingende quota verworpen. Het idee van evaluatie na elke verkiezing bleef bewaard.
  • Groen voerde een anti-rookcampagne. Naar analogie daarvan zou er een anti-eenzaamheidscampagne kunnen komen. We kunnen  ijveren voor een openbaar domein dat ontmoeting voor ouderen stimuleert.
  • Bij het STOP-principe hoort de bemerking dat een eigen, voldoende breed troittoir noodzakelijk is 
  • euwe vormen: voertuigen van de gemeenten die vaak onbenut staan, Minder Mobielen Centrales ?Begeleidingspassen kunnen zorgen dat iemand gratis mee kan als begeleider van een minder mobiel persoon naar een evenement.
  • voor de veiligheid. Wandellussen, geschikt voor de rollator, vlak, obstakelvrij, ijzelvrij zijn prioritair.
  • Voor natuur eisen we een boom in ieders gezichtsveld. Voor bosbeheer het strikt naleven van de strenge normen van natuur en bos. GroenPlus pleit voor een herdenkingsbos in plaats van een bos, exclusief voor herdenking van overledenen. Meyrem Almaçi noemde de toename van de vergrijzing geen probleem, maar een goede zaak als meer mensen ouder kunnen worden in goede levensomstandigheden. Ze verwees naar haar roots in Turkije, waar op ieder gaf een boom groeit, wat zeer emotioneel is.
  • Erbij horen is een recht voor ieder, dat houdt basismobiliteit in. De Lijn dient oog te hebben voor ni
  • Lokale Dienstencentra kunnen zorgen voor een warme maaltijd, warme zorg en betaalbare cultuurbeleving en menselijke contacten.
  • Chronisch zieken hebben voor ons recht op een systeem van forfaitaire vergoeding. Eventueel wordt dit later nog uitgebreid. Een tussenvorm is het wijkgezondheidscentrum. Hiervoor dient de gemeente de motor te zijn in de organisatie.

Meyrem waarschuwde voor eenzaamheid te midden van anderen. Om de samenleving menselijker te maken is aandacht voor de andere zeer belangrijk. We dienen intergenerationele solidariteit te hebben. Meyrem is van mening dat de intergenerationele solidariteit gelukkig sterk aanwezig is bij Groen. Het geeft hoop  voor de toekomst!