Samenwoonproject in Mechelen - Cohousing

Samenwoonproject in Mechelen - Cohousing

Twee mannen en een vrouw hebben de vzw Samen Wonen Mechelen opgericht. De bedoeling was een cohousingproject op te zetten. In samenwerking met VormingPlus werden infomomenten gehouden over het hoe en waarom van het cohousen. Op 31 maart 2017 is een groep mensen eigenaar geworden van de Gummarussite.

De groep bestaat uit mensen van verschillende leeftijd en achtergrond. Sint-Gummarus is een ontwijde kerk en bijhorende pastorij, zustershuis en schoollokalen.  Het bisdom Antwerpen bood de site te koop aan. Een geïnteresseerde projectontwikkelaar had afgezien van deze site omdat zijn plan om de hele site af te breken en appartementen te bouwen niet aanvaard werd door de bouwdienst.     Wij bedachten direct dat we niets zouden afbreken, behalve het sanitair blok, omdat we de bouwstijl erg waardeerden. School, zustershuis en kerk dateren van 1925 -1930. De pastorij van de jaren vijftiNadat er geïnteresseerde mensen gevonden waren om in het project te stappen, hebben 12 mensen een deel van het voorschot betaald en is de koop-verkoopbelofte opgemaakt. De architecten werden aan het werk gezet om te bouwaanvraag te tekenen. De grootste unit vond niet direct een gegadigde, maar een gezin met drie kinderen was er uiteindelijk wel in geïnteresseerd .  

We hebben een heterogene groep met uiteenlopende leeftijden, vrouwelijke en mannelijke singles en koppels, mensen met en zonder kinderen. 

Er zijn werkgroepen die zich bezighouden met architecturale vraagstukken, juridisch-financiële regels, visie, communicatie, organiseren van activiteiten met de bedoeling elkaar beter te leren kennen buiten de vergaderingen. We hebben trouwens ook een dag voor de buren georganiseerd en tot onze vreugde waren zij die gekomen zijn enthousiast.

Er zijn ook mensen bezig met een efficiënte manier uit te dokteren om digitaal met elkaar te communiceren. Ook de inrichting van de tuin en het inzetten van het kerkgebouw voor activiteiten voor de buurt en andere events is de taak van twee werkgroepen. We proberen elke beslissing in consensus te nemen omdat we vinden dat iedereen zich goed moet kunnen voelen bij de genomen beslissingen.

De mensen van dit samenwoonproject hopen hun unit (woning in het project) eind 2018 te kunnen betrekken.

Op 20 en 21 mei 2017 is er een opendeurdag  over heel Vlaanderen voor Samenhuizen. De Gummarussite doet er aan mee.

 

Paule Dierens