Regering benadert zware beroepen te statisch

Regering benadert zware beroepen te statisch

"De sociale partners en de federale regering blijven vastzitten in een te statische benadering van wat een zware job is", reageert Groen-parlementslid Evita Willaert woensdag op de 4 criteria voor zwaar werk. Volgens de regering is een job zwaar of niet zwaar, en kan dat niet veranderen door een andere manier van werken. "Alsof ze het ok vinden dat een job eigenlijk te belastend is om die lang vol te houden. Het moet net de ambitie zijn om mensen in een zware job een loopbaan aan te bieden die haalbaar is. De regering moet hefbomen inbouwen zodat bedrijven die zware jobs anders organiseren en minder zwaar maken", legt Evita Willaert uit: "Groen stelt voor dat een loopbaancommissie in navolging van de pensioencommissie uittekent hoe je werkorganisaties en loopbanen kunt herorganiseren zodat ze langer werkbaar en menselijker blijven". "De regering-Michel discussieert dus naast de kwestie. De 4 criteria om zwaar werk te definiëren kunnen een interessant uitgangspunt zijn, als er voldoende budget zou zijn, maar daar lijkt het niet op", zegt Willaert.N-VA gaat bovendien nog een stap verder dan de werkgevers. N-VA-pensioenspecialist en Kamerlid Jan Spooren zegt in De Morgen dat hij wil afstappen van een sneller pensioen voor wie een zwaar beroep heeft, en dat de loopbaan draaglijker moet worden gemaakt.  Evita Willaert reageert: " Mag ik N-VA dan vragen waar hun voorstellen zijn voor een draaglijker loopbaan? Groen legde op 1 mei voorstellen op tafel. Deze regering doet echter het omgekeerde. N-VA, Open VLD en CD&V keurden enkel voorstellen goed die de loopbaan langer, en minder werkbaar, maken."   Evita Willaert, federaal volksvertegenwoordiger