Mieke Vogels maakt brandhout van nieuwe subsidiëring ouderenvoorzieningen

Mieke Vogels maakt brandhout van nieuwe subsidiëring ouderenvoorzieningen

Minister van welzijn Vandeurzen kiest voor een nieuw subsidiesysteem voor voorzieningen voor ouderen. Is dat een goede zaak  voor de rusthuisbewoner? Investeren in alternatieve woonvormen voor ouderen komt niet dichter bij. De rusthuisbewoner betaalt in 2016 al gemiddeld 1600 € per maand aan zijn woonzorgcentrum. Intussen bedraagt het gemiddelde pensioen slechts 1100 €. We vroegen uitleg aan Mieke Vogels, oud-minster van welzijn. Het is wat ingewikkeld, maar het lijkt er op dat deze maatregel de zorg niet meer betaalbaar maakt.  

Minister van welzijn Jo Vandeurzen kondigde aan dat de oude infrastructuursubsidies voor de bouw van ouderenzorgvoorziening, de zogenaamde VIPA subsidies definitief tot het verleden behoren. De VIPA subsidiekraan was eerder dichtgedraaid om budgettaire redenen. Heel wat op stapel staande projecten -sommigen reeds goedgekeurd door de overheid- verkeerden in onzekerheid. Sommige projecten werden tegengehouden, andere werden toch uitgevoerd. De extra kosten worden verrekend in de factuur voor de bewoners. De woonzorgfactuur wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar.

De socialistische mutualiteit wees er  op dat de gemiddelde maandfactuur verder blijft stijgen en inmiddels 1600 euro bedraagt, terwijl het gemiddelde pensioen  rond 1100 euro blijft.

Er komt een nieuw systeem: nieuwe woonzorgcentra en woonzorgcentra die renoveren krijgen een bijdrage van 5 euro per bewoner per dag. Houdt dat een verlaging van de factuur voor de bewoner in? Op korte termijn zeker niet, want die 5 euro extra bovenop de dagprijs is enkel voor nieuwe woonzorgcentra. Het is trouwens nergens berekend of die 5 euro per dag en per bewoner volstaat om de infrastructuurkost te dekken.

Op lange termijn leert het wat cryptische zinnetje in de persmededeling ''Deze financiering zal op termijn ingekanteld worden in de persoonsvolgende financiering voor de ouderenzorg."  dat het een vestzak/ broekzak operatie dreigt te worden voor de bewoners. 

 

Wie betaalt de rusthuisfactuur?

Momenteel krijgt elke bewoner van een WZC een bijdrage van 130 euro van de Vlaamse zorgverzekering. Deze bijdrage bedoeld om de rusthuisfactuur betaalbaar te houden is niet mee gestegen met de woonzorgfactuur en staat sinds 2009 op 130 euro per maand. Die zorgverzekering zal vanaf 2017 Vlaamse sociale Bescherming heten en geldt voor alle zorgbehoevenden, ook -65 jarigen, personen met een beperking e.a. Alle zorgbehoevenden zullen volgens minister Vandeurzen een maandpremie krijgen van 300 euro maand (in 2016 nog niet terug te vinden in de budgetten). De minister noemt dit een persoonsvolgende financiering. Dit betekent dat de zorgbehoevende deze 300 euro vrij kan gebruiken om zorg op zijn maat in te kopen. De zogenaamde inkanteling waarvan de minister spreekt, betekent  dat de 5 euro (of meer) voor de infrastructuursubsidie zal worden betaald door de bewoner via zijn zorgpremie. Eerder al stelde de minister voor om de zogenaamde animatiefunctie in de woonzorgcentra ook te schrappen uit de basisfinanciering en in te kantelen in de zorgpremie. 

Als de bestaande subsidiëring wordt afgebouwd en de minister beslist dat de zorgvrager zijn zorgpremie moet gebruiken om deze kosten over te nemen dan blijft er van vrije keuze weinig over. De zorgvrager krijgt met dit voorstel helaas geen garantie voor betere en betaalbare zorg. 

 

Mieke Vogels