Mensenrechten gelden ook voor ouderen

Mensenrechten gelden ook voor ouderen

                          17 januari 2021

Lieve GroenPlusser,

Hebben jullie het al gemerkt? De dagen worden terug langer, er is al een kwartier meer licht per dag.

Het is toch mooi, dit telkens terugkerend ritme van de seizoenen.  En er is nog meer licht op komst.  In de woonzorgcentra wordt momenteel volop gevaccineerd en we komen dit jaar allemaal aan de beurt. 

Het is momenteel nog wel koffiedik kijken wat er al zal kunnen in 2021.  Op dit moment wagen wij ons nog niet aan een planning voor activiteiten in 2021.  Over degene die reeds op de planning stonden, het congres biodiversiteit en de reis naar Kopenhagen, lees je verder in deze nieuwsbrief.

Maar we zitten zeker niet stil.  Momenteel zijn we met GroenPlus druk bezig met onze meerjarenplanning, de bijbehorende beheersovereenkomst met Groen en de voorbereiding van een annex communicatieplan.

We blijven, samen met Johan Leman die te gast was op onze online kerstreceptie, ijveren voor een ouderenrechtencommissaris.

Verder vind je in deze nieuwsbrief ook het boek van de maand en weetjes over Europa.

Er valt ook  minder goed nieuws te melden. We moesten in januari afscheid nemen van 2 pioniers van  het groene gedachtengoed, Hugo Lejon uit Willebroek en Jan Michiels uit Turnhout.

Je kan hun IM lezen op onze website : https://www.groen-plus.be/nieuws

Ook ons bestuur is in diepe rouw. Onze voorzitter Mieke Vogels heeft afgelopen week afscheid moeten nemen van haar liefdevolle echtgenoot Willy De Winter. 

Wij leven mee met Mieke en haar familie en wensen hen heel veel kracht bij het verwerken van dit verlies.

hier vind je de afscheidsbrief 

 

Z_Bert_Verleysen.jpg

 

Bert Verleysen

Ondervoorzitter


Congres Biodiversiteit

Ons uitgestelde congres stond dit jaar gepland van 28 tot 30 mei 2021.

Zoals reeds in de inleiding gezegd nemen we geen risico en stellen we het congres terug uit. 

Nieuwe datum is van vrijdag 1 tot zondag 3 oktober 2021. 

Hopelijk 3e keer, goeie keer.

Eén van de voorbije activiteiten was een bezoek aan “De Zegge“ in Geel.  Ook hier valt droevig nieuws te melden.   

Jef Schauwaers over Marcel Verbruggen, ereconservator van “De Zegge“: “Natuurminnend Vlaanderen is pionier Marcel Verbruggen (95 jaar) verloren.

57 jaar was hij conservator van één van de meest waardevolle overgebleven laagveen gebieden in de Kempen en onderdeel van het KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen). Hij was ook de eerste natuurfilmer van Vlaanderen met “Allemaal Beestjes” op de toenmalige BRT, geeft bioloog Dirk Draulans aan.

Daarom, dank u Marcel, voor de waardevolle erfenis die je ons hebt nagelaten. Dit najaar konden we met onze GROEN PLUSSERS nog met volle teugen genieten van jouw droomgebied, toen we met je gedreven opvolgers op ontdekking konden gaan.

Jouw nabestaanden mogen gerust zijn, je droom wordt met de dag groter. Niet enkel in oppervlakte, ook in onze harten.

Wij dragen jouw droom mee uit naar zij die na ons komen.  “

Hier kan je het verslag van  De Zegge bekijken

One planet summer

Op 11 januari had in Parijs een digitale top plaats, georganiseerd door Frankrijk ism de Verenigde Naties en de Wereldbank: “One planet summit“ voor biodiversiteit in aanloop naar de uitgestelde COP 15 in Kunming van 17 tot 31 mei 2020. 

Het zal een kans zijn om het ambitieniveau van de internationale gemeenschap op het gebied van natuurbescherming te verhogen en tegelijkertijd te reageren op de nieuwe vragen die de crisis oproept.

Er werden vier hoofdthema's voor het behoud van leven gekozen.

De bescherming van terrestrische en mariene ecosystemen

De bevordering van agro-ecologie

De mobilisatie van financiering voor biodiversiteit

Het verband tussen ontbossing, soorten en menselijke gezondheid

Op dit moment hebben we nog geen zicht op de besluiten.  We volgen het verder op.


Steun de campagne voor een Ouderenrechtencommissaris

Nieuwsbrief_210117_afb2.jpg

De vergrijzing van de bevolking grijpt diep in op alle levensdomeinen: van de economie tot de zorg, van de huisvesting tot de mobiliteit en de publieke ruimte.

Een haalbare uitdaging. Als men ouderen niet discrimineert, hun mensenrechten respecteert en ten volle laat participeren. Ouderen zijn geen maatschappelijke last. Velen engageren zich bovendien elke dag, sociaal, economisch, cultureel of politiek. Velen zorgen voor leeftijdgenoten, kleinkinderen of hun buurt.

Toch is er discriminatie van ouderen. Op de arbeidsmarkt, inzake inkomen of huisvesting. Velen zijn afhankelijk van familie, verstoken van essentiële dienstverlening, beperkt in hun mobiliteit. Zorg verandert ouderen vaak in afhankelijke “bejaarden”, betutteld en zonder privacy.

De coronacrisis zette het tekort aan respect voor de mensenrechten van ouderen op scherp. Getuigenissen over dramatische situaties schokten de publieke opinie. Mensen stierven in eenzaamheid zonder steun. Spanning in dienstverlening liet zorg ontsporen.

Controlemechanismen schieten hopeloos tekort. Klachtenprocedures zijn niet onpartijdig. Controles gaan alleen over technische normen en niet over rechten van ouderen.

Mensenrechten gelden ook voor ouderen.

Discrimineren is verboden, ook op leeftijd. Ook ouderen hebben recht op zelfstandigheid, goede zorg, privacy en bescherming tegen vernederende behandeling.

GroenPlus wil een Ouderenrechtencommissaris die zorgt voor de naleving van de rechten van ouderen. Waar ouderen met hun klachten terecht kunnen. Die zich burgerlijke partij stelt bij schending van rechten. Die waakt over de kwaliteit van zorg en over de rechten van ouderen in voorzieningen.

Meer info op : http://www.initiatieforc.be/

 

Onderteken de petitie


Het Europanetwerk van Groen en de eurofielen van GroenPlus

Nieuwsbrief_210117_afb3.jpg

Het Europanetwerk van Groen organiseert elk jaar een uitwisseling en debat met ons Groen Europarlementslid.  Dit gebeurde dit weekend onder de vorm van een webinar, voorafgaand aan de nationale nieuwjaarsreceptie, met Sara Matthieu, die Petra De Sutter in oktober 2020 opvolgde als Europees Parlementslid. Tijdens deze webinar vertelde Sara over de eerste maanden in het Europees Parlement. 

Het was een uitstekende gelegenheid voor alle eurofielen onder de GroenPlussers om kennis te maken met Sara. Vele GroenPlussers herinneren zich levendig de periode van Bart Staes. Ook in de korte periode van Petra was er veel belangstelling voor het Europanetwerk.

GroenPlussers die de vinger aan de Europese pols willen houden en Sara van nabij willen volgen, kunnen zich inschrijven in het Europanetwerk van Groen. https://www.groen.be/netwerk_europa_aansluiten

Of kunnen ook terecht op de website van Sara zelf

https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/208722/SARA_MATTHIEU/home

twitter : @msaraswati

facebook.com/saraswati.matthieu

Wie weet kunnen we in het najaar van 2021, samen met Europees Parlementslid Sara Matthieu, een dagje Europa organiseren in het Europees Parlement.


Boek van de maand

Tijdens de digitale Kerstreceptie van GroenPlus was Sylvain Lockefeer  vol lof over het boek “weideland“, een jaar uit het leven van een Engels veld.

In Weideland beschrijft John Lewis-Stempel een jaar uit het leven op en rond zijn landgoed in Herefordshire, West-Engeland. In subliem proza vertelt Lewis-Stempel over het voortschrijden van de seizoenen; zoals hij over vossen, wulpen, bosuilen, leeuweriken, dassen en allerlei andere dieren schrijft, zouden ze zo weggelopen kunnen zijn uit een meeslepende Netflix-serie. Het is dankzij Lewis-Stempels verbeeldingskracht, humor en schrijfstijl dat zijn lezers van de eerste tot de laatste pagina het gevoel hebben dat ze zélf deel uitmaken van het leven op deze Britse landerijen.


Kopenhagen 2021 wordt Kopenhagen 2022

Nieuwsbrief_210117_afb4.jpg

Nieuwe datum : van 25 tot 30 april 2022

De ingeschrevenen werden persoonlijk verwittigd.  We berichten in volgende nieuwsbrieven over eventueel vrijgekomen plaatsen