Levenslang wonen

Levenslang wonen

Bijven wonen en actief oud worden in een vertrouwde omgeving is een mooie droom. In werkelijkheid zijn  er dikwijls praktische bezwaren. GroenPlus West-Vlaanderen bestudeerde hoe het kan: zelfstandig blijven en ons eigen leven leiden, mits we in goede gezondheid verkeren, een levenswaardig pensioen en een aangepaste woning hebben.    Over wat daar praktisch bij komt kijken zeggen ervaringsdeskundigen het volgende:

Van belang zijn een vertrouwde omgeving , de eigen (aangepaste) woning, een passende begeleiding bij een wijziging in ons leven en de nodige voorzieningen. Waar hebben ouderen behoefte aan? Een kleine bioscoop (30,2%), zwembad (29,6%), theater (28%), sporthal (24,4%).
 

Emotionele eenzaamheid groeit met de leeftijd. Aan de kust aangespoelde ouderen  missen vaak een sociaal netwerk als hun partner wegvalt. Terug naar de eigen vertrouwde woning? Maar wat dan met de verminderde mobiliteit en hulpbehoevendheid?
Naar mogelijke oplossingen dan?

Jeroen Gaeremynck somt mogelijkheden op voor wie wél de eigen honk wil/moet verlaten. Cohousing en kangoeroewonen bieden perspectief voor wie het financieel en mentaal aankan. Blijf Actief zegt thuis te zijn in autonomie en biedt individuele begeleiding bij woningaanpassing.

Luc Hessel (Kangoeroe Wonen) benadrukt respect en tact in de omgang, maar ook een goede afstemming van ruimten die privacy mogelijk maakt.
Als je je verdere voortbestaan niet in eigen hand neemt, is er nog altijd het commerciële aanbod.

Dirk De Baets van Triamant zegt gastvrije levendige buurten, met levenslange voorzieningen te bouwen. Het bedrijf zet zich af tegen de cowboys in de sector, voor wie een assistentiewoning weinig of niets extra inhoudt.

 

Wat doet de overheid zelf?

Het OCMW van Wervik toont aan dat een woonzorgzone meer is dan een aanbod van diensten.

Volgens secretaris Myriam Deloddere beantwoordt de zone aan drie voorwaarden:


1.    ze ligt in een levend(ig)e omgeving, waardoor je ze niet opmerkt,
2.    ze ligt in een verkeers- en sociaal veilige omgeving en
3.    ze biedt een sterk dienstenaanbod aan huis.
 

Deloddere refereert aan Mieke Vogels die als minister financiële mogelijkheden bood. Zelf schreef ze haar bevindingen neer in 'Een woonzorgzone loont!', in 2016 uitgebracht door Uitgeverij Vanden Broele.

Mieke Vogels toetst levenslang wonen aan de bestaande voorzieningen. Het resultaat van de verzuiling oogt niet fraai. Toch bestaat er een oplossing om erdoor heen te breken. Uitgaan van wat ouderen nodig hebben en dat toevertrouwen aan buurtgerichte voorzieningen.
 

Meer weten:

ouderenbehoefteonderzoek

Blijf actief

Samenhuizen

Triamant