GROENPLUS in het Partijbestuur en de Politieke Raad van GROEN

GroenPlussers zijn Groenen! Veel GroenPlussers zijn nog erg lokaal actief, soms ook als secretaris, voorzitter, campagneleider.... Een aantal GroenPlusleden stelden zich, met steun van GroenPlus, kandidaat voor de interne provinciale verkiezingen. Op die verkiezingen werden de leden voor het partijbestuur (PB) en de Politieke Raad (Pora) van Groen aangeduid. De inzet voor GroenPlus: ervaring meebrengen en een betere vertegenwoordiging van 55+ers in de Groen-geledingen realiseren.

We zijn alvast in ons opzet geslaagd. Zo werd Lieve Snauwaert door de leden van de  provincie Antwerpen verkozen voor het Partijbestuur.

 

PORA2.pngOok in de Politieke Raad zetelt een mooie afvaardiging van Groenplus:

Paul Pataer en Cecile Sillis werden door GroenPlus afgevaardigd.

Philippe Avijn, Kathleen Bevernage en Karin  Robert werden verkozen door de leden van de provincie West-Vlaanderen. Mieke Vogels en Joost Van Langendonck door de Antwerpse leden en Bert Verleysen kreeg de steun van de Limburgse Groenen.

Marieken Hoekendijk is een 60plusser uit de provincie Vlaams-Brabant, Inge Vandevelde uit het West-Vlaamse Waregem.

Katleen Pisman tenslotte kreeg de steun van de Oost-Vlaamse Groenen.

Kris Fierens is plaatsvervanger voor onze GroenPlus afgevaardigden.

Al deze GroenPlussers werden verkozen voor een periode van vijf jaar.

Je kan steeds bij hen terecht met vragen over  de organisatie, de standpunten of de strategie van onze partij Groen. Meer info over al deze mensen vind je weldra op onze website onder de rubriek ‘Wie is wie ?”

We wensen al onze 55 +ers veel goesting en creativiteit bij het uitoefenen van hun mandaat.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.